Ředitelské volno 21.12. a 22.12.2021

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, ředitelka školy vyhlašuje na úterý 21.12. a středu 22.12. ředitelské volno. V pondělí 20.12. budou probíhat třídnické akce. Pokud by byly MŠMT vyhlášeny na dny od 20.12.2021 prázdniny, bude posledním dnem výuky pátek 17.12.2021. Výuka začne v pondělí 3.1.2022 rozvrhem pro lichý týden a s největší pravděpodobností testováním na COVID.

POZVÁNKA NA ON-LINE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Věra Lencová Novinky

Z důvodu špatné epidemiologické situace nebude škola nyní pořádat klasické prezenční Den otevřených dveří, kde bychom se s Vámi mohli osobně setkat, ale online formou se budeme snažit všem zájemcům o studium představit naše obory.  Termíny DOD naleznete zde. V loňském roce proběhlo již několik přenosů, ve kterých se snažili naši pedagogové představit uchazečům prostory školy, její vybavení, ale i …

ON-LINE PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – BEZPEČNĚ Z POHODLÍ DOMOVA

Věra Lencová Novinky

Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, bude konat na naší škole povinně přijímací zkoušky, a to formou jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium letos vzhledem k epidemické situaci opět on-line přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, přihlášení k platformě obdrží každý účastník …

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – každé pondělí

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, žáci musí být dle nařízení MZ a MŠMT každé pondělí testováni na přítomnost onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a opatření MŠMT a MZ, které je nutné beze zbytku dodržovat. Samozřejmě platí všechna hygienická opatření – desinfekce rukou, nošení ochrany nosu a úst, sociální rozestupy…. Zároveň žádáme rodiče i žáky, …

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Věra Lencová Novinky

Ve společných prostorách školy je povinné nošení respirátorů – pro žáky, zaměstnance i návštěvy!  V průběhu vyučovací hodiny, pokud žáci sedí, nemusí používat ochranu nosu a úst. Totéž platí i pro pedagogy.  Všechny osoby přicházející do školy jsou povinny vydesinfikovat si ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, nasadit si ochranu nosu a úst a řídit se pokyny recepce.  Děkujeme …

REŽIM ŠKOLNÍ VÝDEJNY JÍDEL PO DOBU KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ

Věra Lencová Novinky

S ohledem na zamezení šíření koronaviru přijala škola následující opatření vycházející z doporučení MZd a MŠMT. Opatření jsou závazná pro všechny strávníky a škola bude vyžadovat jejich dodržování. Více v přiloženém dokumentu. Režim školní výdejny jídel po dobu koronavirových opatření

Výuka odborného výcviku 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci O škole – Dokumenty).

Žádost školy o doložení certifikátů

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče a žáci, žádáme Vás tímto o zaslání skenu (stačí i foto) certifikátu o provedeném očkování žáka pro případ nutnosti dalšího testování žáků na onemocnění COVID 19, o kterém by v budoucnu mohla vláda rozhodnout.  Zároveň tím urychlíte v případě výskytu pozitivního žáka ve třídě rozhodování KHS o stanovení karantény žákům neočkovaným. Očkovaní žáci do karantény dle platných nařízení …

ŠKOLNÍ PŘEBOR V ORIENTAČNÍM BĚHU

Věra Lencová Novinky

Po návratu z distanční výuky do školy  jsme v rámci hodin TV nezaháleli a všichni žáci si vyzkoušeli orientaci v terénu spojenou s během. Na prvním místě a absolutním vítězem školního orientačního běhu kolem Hamerského rybníku se s vynikajícím časem 7:40 min. stal žák třídy FD2 Miroslav Škarda. Druhé místo si svým výkonem  vybojoval Jiří Krubr třída E1. Krásné třetí …