2. kolo přijímacího řízení

Věra Lencová Novinky

Střední škola elektrotechniky a strojírenství vzhledem k cílové kapacitě školy a k nejvyššímu možnému počtu přijímaných žáků do 1. ročníků nevyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23. Děkujeme za pochopení SŠES.

Kurz – Vyhláška 50/1978 Sb.

Věra Lencová Novinky

Kurz je určen pro žáky končících elektrooborů (ET4, TE4, E3, SZ3, CHZ1) . Kurz a zkouška z Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. §5  proběhne 23.6.2022 od 9,00 v multimediální učebně budova B, Jesenická. Podání přihlášky bude probíhat on-line na tomto odkazu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WjBmZq4s00yUXdGZgjQdCu97tBJdTxRHgOaDb5e-T7dURDAyV0VGNFRPOTlDSDRMV0VTV0hCUTE5WS4u Cena: 250 Kč (nutno zaplatit v pokladně školy před začátkem kurzu) Bližší informace: Bc Jan Valvoda, jan.valvoda@ssesp10.cz, 736 201 515   …

ML1 a ML2 na výstavě 3D EXPO

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 5.5.2022 se studenti prvního a druhého ročníku maturitních strojírenských oborů zúčastnili výstavy 3D Expo na výstavišti v Letňanech. Studenty zaujala zejména expozice týkající se velkoplošných tisků a 3D tisků. Seznámili se s různými technologiemi 3D tisku a s vystavovateli živě diskutovali nejen o novinkách v této oblasti.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů pro školní rok 2022/23

Věra Lencová Novinky

Přinášíme seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do všech MATURITNÍCH I UČEBNÍCH OBORŮ naší školy pro školní rok 2022/23. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení – tzn.  u učebních oborů do 10. května 2022, …

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2021/2022 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

Termíny maturitních zkoušek: Kritéria hodnocení jednotlivých částí MZ: Finanční specialista, Provoz a ekonomika dopravy, Telekomunikační a datové sítě + Elektrotechnik, Programátor počítačem řízených strojů, Letecký mechanik, všechny obory ČJ, všechny obory AJ Praktické zkoušky:  FD4 (PD) –   9. – 11. 5. 2022 (Pokyny k praktické MZ PD) FD4 (FS) – 11. 4. 2022 (Pokyny k praktické MZ FS) ML4 – 9. …

Navýšení ceny oběda – od 1.5.2022

Věra Lencová Novinky

Vážení strávníci, vzhledem k razantnímu nárůstu vstupních cen surovin a energií je dodavatel stravy nucen navýšit cenu oběda na 37,-Kč , a to s platností od 1.5.2022. Současná cena byla platná od 1.9.2019 a snažili jsme se ji udržet co nejdéle to šlo, momentálně je však její výše neudržitelná. Níže přinášíme přehled zdražení jednotlivých komodit za poslední dobu, které nám …

Charitativní běh – RUN AND HELP

sses praha 10 Novinky

V úterý 12. dubna 2022 se žáci Střední školy elektrotechniky a strojírenství zapojili již počtvrté do charitativní akci s názvem Běhání, které pomáhá aneb Run and Help.  Akce se konala u blízkého Hamerského rybníka. Žáci a učitelé naší SŠES z Jesenické za každý uběhnutý (obejitý) okruh okolo rybníka v délce téměř 900 metrů přispěli dobrovolnou částkou na Konto Bariéry.  Vybrané …

Ukliďme Česko – i letos jsme se zapojili

Věra Lencová Novinky

Akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která se koná pravidelně na jaře na území celé České republiky. Cílem je nejen uklidit nepořádek v okolí, ale také propojit lidi, kteří se zajímají o to, co se děje v okolí jejich bydliště. Pravidelně takto uklízíme se žáky okolí naší školy. Letos se v rámci výuky předmětu Ekologie dobrovolně zapojila třída CHZ1. …

UPOZORNĚNÍ pro zájemce (budoucí maturanty) o vydání Doporučení ŠPZ – AKTUALIZOVÁNO

Věra Lencová Novinky

Dne 2. června 2022 se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 pro vydání Doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek pro konání MZ . Je určeno pouze pro budoucí maturanty (nyní žáky 3. ročníku), kteří splňují podmínky pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.  V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se co nejdříve výchovnému …