Termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu – srpen 2020

Věra Lencová Novinky

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za 2. pol. šk. roku 2019/20 se konají od 24. srpna 2020 do 27. srpna 2020. Seznamy jsou řazeny abecedně. Zkoušky v náhradním termínu konají žáci u svých vyučujících, opravné zkoušky před komisí. Složení komisí a jejich umístění v učebnách naleznete v přiloženém dokumentu.  Nové ročníkové vysvědčení za školní rok 2019/20 pro žáky, kteří …

Informace k otevření školy v době letních prázdnin

Věra Lencová Novinky

V době letních prázdnin bude škola pro veřejnost otevřena každý pracovní den od 8.30 do 13.00 hodin s výjimkou dnů od 13. 7. do 25. 7. 2020.  V době úředních hodin si mohou žáci vyzvedávat ročníková vysvědčení  za školní rok 2019/20, případně nevyzvednutá maturitní vysvědčení nebo výuční listy.

Pozvánka na skupinové vyšetření v PPP Praha 10

Věra Lencová Novinky

Dne 7. 9. 2020 se uskuteční skupinové vyšetření pro žáky prvního ročníku s specifickými poruchami učení a dalšími výukovými obtížemi. Vyšetření je určeno pro žáky, kteří potřebují vystavit Doporučení školského poradenského zařízení. Lze odevzdat do školy i Doporučení vystavené jinou Pedagogicko-psychologickou poradnou. Termín: pondělí 7.9.2020, začátek v 9.00, konec nejpozději ve 12.00 hodin.  Místo konání: SŠES Jesenická, Jesenická 3067/1, Praha 10-Záběhlice …

Informace pro žáky a rodiče týkající se hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20

Věra Lencová Novinky

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, v platném znění, ze dne 27. 4. 2020 vedení školy stanovilo pravidla pro hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020, který naleznete v odkazu níže. Informace pro žáky a rodiče týkající se hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20

Ukliďme Česko

Věra Lencová Novinky

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhala začátkem dubna na území celé České republiky. Jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Protože nebylo možno uskutečnit původně plánovaný organizovaný školní úklid, zapojili se někteří studenti samostatně – a to ve variantě „Rouškový úklid“. Tímto jim děkujeme a přinášíme pár fotek ze zmiňovaného úklidu.

I letos chodíme bruslit na Gutovku

Věra Lencová Novinky

I v letošním roce máme možnost využívat při hodinách tělesné výchovy areál Gutovka – Praha 10. Chodíme bruslit a v létě využíváme horolezeckou stěnu a beachvolejbalové kurty. Za kabinet TV Mgr. Miloslav Albl  

ČD Cargo pozvalo žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy na akci “ Za Slovenskou strelou“

Věra Lencová Novinky

Dne 31. 10. 2019 se žáci oboru provoz a ekonomika dopravy naší školy zúčastnili akce „Za Slovenskou strelou“ na základě pozvání ČD Cargo, a.s. v návaznosti na akci organizovanou sdružením ŽESNAD (Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky), společností KDS – Kladenská dopravní a strojní s.r.o. a SŽDC. Akce začala prohlídkou Centrálního dispečerského pracoviště Praha, potom následoval přesun do železniční stanice …

Prosincový zájezd do adventního Berlína třídy FS4

Věra Lencová Novinky

V předvánočním týdnu se uskutečnil výlet třídy FS4 do Berlína. Navštívili jsme jeho nejslavnější místa – např. Říšský sněm, Braniborskou bránu, chrám Berliner Dom i televizní věž na Alexandrově náměstí, kde jsme načerpali vánoční atmosféru na zdejších trzích. Úžasný byl i výhled z 368 metrové televizní věže (Mgr. Petra Heřmanová).

Vánoční akce třídy SZ2

Věra Lencová Novinky

Žáci SZ2 navštívili 17. 12. 2019 kostel sv. Petra na Poříčí. Měli možnost si prohlédnout velice hezký, převážně gotický kostel (přestavěný z románské baziliky) s barokní výzdobou. Poslechli si několik skladeb na varhany v podání paní učitelky Tvrdkové-Karmazínové. Mohli si také sami vyzkoušet hru na varhany. 18. 12. 2019 navštívili národní kulturní památku  Vyšehrad. Kromě procházky s možností krásných výhledů …