Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

V souladu se současnou epidemiologickou situací budou maturitní i závěrečné zkoušky probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, včetně testování žáků i pedagogů.  Pro úspěšnou realizaci MZ i ZZ  je nutné veškeré podmínky důsledně dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán ze zkoušky a musel by okamžitě opustit prostory školy. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole Chtěli …

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, momentálně probíhá prezenčně výuka praktického vyučování a případně konzultace v maximálním množství 6 žáků ve skupině. Předpokládá se, že v další fázi se budou vracet žáci k teoretické výuce (od 24.5.2021). O termínu Vás budeme včas informovat. Žáci musí být testováni na přítomnost onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a …

Vydávání vysvědčení maturantům a testování na COVID

Věra Lencová Novinky

Výdej ročníkového vysvědčení žákům 4. ročníků proběhne dne 21.05. v níže uvedených časech. Výdeji vysvědčení bude předcházet testování žáků, které je nutné pro účast na konání všech částí MZ . Každý žák obdrží potvrzení (je platné 7 dní) , kterým se prokáže při příchodu v oba dva dny konání DT na recepci školy, poté i u dalších částí MZ (praktické …

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne 20.5.2021 v 9.00 hod.

Věra Lencová Novinky

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů proběhne dne 20. května 2021 v 9.00 hodin. V návaznosti na ustanovení školského zákona se rozhodnutí o přijetí nezasílá, ale pouze se seznam přijatých žáků zveřejní v tomto termínu pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a umístí na budově školy. K identifikaci žáka ve zveřejněných seznamech slouží Evidenční číslo uchazeče, které bylo …

Vyhlášení voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a Volebním řádem schváleným radou hl. m. Prahy usnesením č. 0330 ze dne 22. 3. 2005, (příloha č. 2) volby do školské rady Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10. Volby se uskuteční od 31. května 2021 do 7. června 2021 prostřednictvím aplikace …

PREZENČNÍ PRAKTICKÁ VÝUKA ZAČÍNÁ 26.4.2021

Věra Lencová Novinky

Od 26.4.2021 se žáci vrací k prezenční výuce praktického vyučování. Podmínkou účasti na výuce je testování žáků i pedagogů na onemocnění COVID19 – podrobné informace naleznete na https://www.ssesp10.cz/novinky/testovani-zaku/  . 1/ Výuka praktického vyučování probíhá dle platného rozvrhu od 8.00 do 14.00 hodin 2/ Na testování se žáci dostaví v 7.30 hodin (ne později) – v rozvrhu jsou dny, kdy se …

Úspěch žáka SŠES v soutěži programování CNC strojů

Věra Lencová Novinky

Žák Ondřej Heřman z ML4 zvítězil v soutěži programování CNC strojů CAM 2021. Tato soutěž se koná již několik let vždy na jaře a účastní se jí školy z celé republiky. Letos byla pořádána online. Žáci mají za úkol z příkladů z CADu vytvořit operace pro obrábění v CAMu (z operací je možné automaticky vytvořit program pro CNC stroj). Každý …

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY

Věra Lencová Novinky

Ve VŠECH prostorách školy je od 12.4.2021 povinné nošení respirátorů – pro žáky, zaměstnance i návštěvy! Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. V případě nutné osobní návštěvy je třeba si po vstupu do budovy desinfikovat ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, zakrýt si nos a ústa a …