Ředitelské volno 31. 10. 2019 – 1. 11. 2019

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, vzhledem k termínu podzimních prázdnin a plánovaným provozním opravám vyhlašuje ředitelka školy na čtvrtek 31. 10. 2019 a pátek 1. 11. 2019 ředitelské volno. Výuka bude pokračovat 4. 11. 2019 rozvrhem pro lichý týden.

PŘIJĎ DO NAŠÍ KOMUNIKAČNÍ SKUPINY

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci, každou středu od 13:25 do 14.15 hodin probíhá v zasedací místnosti naší školy komunikační skupina. Pokud bys měl zájem se zúčastnit a přidat se tak ke spolužákům, kteří již skupinu navštěvují, stačí se přijít domluvit a můžeš se již příští středu zapojit. Společně s ostatními si vyzkoušíš několik komunikačních dovedností, formou psychologických her se naučíš schopnosti komunikovat, ale …

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

sses praha 10 Novinky

Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, koná povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Cílem přípravných kurzů je opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky, zároveň se  účastníci kurzů seznámí s prostředím …

Imatrikulace žáků 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Dne 20. září 2019 proběhla stejně jako v předchozích letech v Obecním domě v Praze imatrikulace žáků 1. ročníků. Více o akci se dočtete v tomto článku. Touto akcí vyjadřuje hl.m. Praha svou podporu řemeslným oborů vzdělávání v rámci programu Podpora odborného vzdělávání a Operačního programu Praha Adaptabilita Řemeslo žije. Vzhledem k velkému množství fotografií nabízíme možnost prohlédnout si všechny …

Výuka odborného výcviku 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci O škole – Dokumenty).

Prohlášení o přístupnosti

sses praha 10 Novinky

Střední škola elektrotechniky a strojírenství se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek …

Anglie 2019

sses praha 10 Novinky

Začátek školního roku 2019/2020 začal pro 34 studentů naší školy poměrně neobvykle, a to velmi vydařeným výletem do jižní Anglie. Po dlouhé cestě Německem, Belgií a Francií a po přejezdu trajektem z francouzského Calais do anglického Doveru jsme se v pondělí 2. 9. ráno ocitli v hlavním městě Velké Británie – Londýně , kde jsme strávili celý den. Navštívili jsme pevnost Tower, kde jsou …

Festival vědy 2019

sses praha 10 Novinky

Dne 4.9.2019 se studenti třetího a čtvrtého ročníku maturitních strojírenských oborů zúčastnili akce „Festival vědy“, který probíhal na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Seznámili se s prací jednotlivých fakult ČVUT a ostatních škol. Studenti živě diskutovali nejen na stánku FS ČVUT, ale také mezi sebou a u ostatních vystavovatelů. Měli možnost vyzkoušet si značné množství aktivit, jak z oblasti vědeckých pokusů, …

UPOZORNĚNÍ PPP pro Prahu 10 pro zájemce o vydání Doporučení školského por. zařízení

sses praha 10 Novinky

Dne 17. října 2019 od 8:30 hodin se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 s paní Mgr. Evou Krchovou. V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se do 7. října 2019 Mgr. Reumannovi na email: pavel.reumann@ssesp10.cz. Nezletilí žáci musí s sebou přinést na vyšetření podepsaný informovaný souhlas a souhlas se samostatným odchodem. Souhlas se samostatným odchodem Informovaný …

Návštěva kostela sv. Václava na Zderaze

sses praha 10 Novinky

Žáci SZ2 si 26. 6. 2019 prohlédli kostel svatého Václava na Zderaze. Měli možnost se obeznámit s historií kostela a vyslechnout hru na varhany v podání pana varhaníka a paní učitelky Ing. Tvrdkové Karmazínové. Někteří využili možnost si sami na varhany zahrát.