Kotva
Aktuality
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
30.1.2018

Od 1. 2. 2018 přijímá škola řádně vyplněné přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/2019. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. 3. 2018 (lze zaslat i poštou - razítko pošty může být nejpozději 1. 3. 2018). 

 
 
Kalendář akcí
27. školní týden
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Moderně
Čistě
Standardně
Přehledně
Celkem hlasovalo: 1034
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Schránka důvěry
 
 
Počítadlo
Online:
6

Dnes:
418

Posledních 7 dní:
4121

Posledních 30 dní:
12390

Celkem:
12495

Mapa webu
A
A
A

Albl Miloslav Mgr. (Al)

Učitel, školní metodik enviromentální výchovy

Telefon222 351 014
E-mailmiloslav.albl@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    sudé i liché úterý 14.20 - 15.05
 
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání

VŠ pedagogické − FTVS UK Praha − učitelství všeob. vzděl. předmětů pro SŠ – aprobace TV, Biologie

Další kvalifikace

Školní metodik prevence

Zadavatel MZ včetně žáků s PUP

Školní maturitní komisař

UK FTVS Praha – seminář Tělopraha 2010

Metody primární prevence a práce se žáky ohroženými rizikem sociálně patologických jevů – vzdělávací kurz

Seminář – Kouření? Tvá volba!

Projekt "Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě" - Prevence úrazů výukou pádové techniky - e-learningový kurz 

Inovace zimních výcvikových kurzů - e-learningový kurz Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

Seminář k problematice řešení školní šikany

Co děláme, když děláme minimální preventivní program? - mezinárodní konference Praha

Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Bezchleba Jiří Ing. (Be)

Učitel OV

Telefon222 351 063
E-mailjiri.bezchleba@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Vysokoškolské odborné – ČVUT Praha - obor Sdělovací technika
Další dosažená vzdělání
 • Střední průmyslová škola jaderné techniky Praha – obor Přístrojová a provozní technika jaderných zařízení 
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 8

Budaiová Dana Ing. (Bu)

Učitelka

Telefon222 351 023
E-maildana.budaiova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny: sudý čtvrtek 14.20 - 15.05, lichý čtvrtek 13.30 - 14.15        
 

  

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné − Technická univerzita v Košiciach − Strojnická fakulta - obor Kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov
Další dosažená vzdělání
 • ČVUT Praha − bakalářský studijní program Spezializace v pedagogice - obor Učitelství odborných předmětů
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU - Vzdělávací institut Středočeského kraje - vzdělávací program
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Cimler Čestmír Mgr. (Ci)

Učitel

Telefon222 351 014
E-mailcestmir.cimler@ssesp10.cz
více >>
KONZULTAČNÍ HODINY: sudé i liché pondělí 7.00 - 7.45
 
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - Katolická teologická fakulta - Obecná teorie a dějiny umění a kultury 
 

Culek Vlastimil (Cu)

Učitel OV

Telefon222 351 008
E-mailvlastimil.culek@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání

Středoškolské s maturitou – SŠ pro pracující Jinonice – obor strojní zámečník

Další dosažená vzdělání
 
UK PF Praha – Studium v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd - učitelství praktického vyučování
 
Výuční list – SŠ pro pracující – obor strojní zámečník
Další kvalifikace
 
Průkaz odborné kvalifikace svářeče
 
Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT

Duchoňová Daniela Ing. (Du)

Učitelka

Telefon222 351 016, 603 309 200
E-maildaniela.duchonova@ssesp10.cz
více >>

Konzultační hodiny:  sudý pátek 13.30 - 14.15, liché pondělí 13.30 - 14.15    

 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné − VŠE Praha − národohospodářská fakulta
Další dosažená vzdělání
 • VŠ J. A. Komenského − celoživotní vzdělávání – Pedagogické studium − učitel odborných předmětů
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • Podnikové hospodářství a management – jednoroční kurz vycházející z učebních textů škol AKAD a IMAKA, renomovaných ve Švýcarsku a Německu
 • Betriebswirtschaftliche Grundausbildung – kurz
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Certifikát - Základní ICT znalosti, stupeň Z
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

 

Ďurči Vladimír Ing., Bc. (Dur)

Učitel OV

Telefon222 351 067
E-mailvladimir.durci@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné − Vysoká vojenská technická škola Československo-sovětského přátelství L.Mikuláš - obor Inženýr provozu
Další dosažená vzdělání
 • Masarykův ústav ČVUT Praha − bakalářský studijní program Spezializace v pedagogice - obor Učitelství odborných předmětů
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem - doplňující studium zaměřené na vyučování odborných předmětů na středních odborných školách
 • Střední průmyslová škola strojnická Bánovce - obor Strojnictví
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 6
 

Filípková Jaroslava (Fi)

Učitelka

Telefon222 351 028
E-mailjaroslava.filipkova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    1. úterý v měsíci 15.00 - 15.30
 

 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou - Střední všeobecně vzdělávací škola Praha – přírodovědná větev 
Další dosažená vzdělání
 • Jazyková škola v Praze - Státní jazyková zkouška -  NJ
 • Kurz pro absolventy SVVŠ
Další kvalifikace
 • Hodnotitel MZ ústní zkoušky i písemné práce, hodnotitel ústní zkoušky žáků s PUP
 • Certifikát - Základní ICT znalosti stupeň Z 

 

 

Franková Lucie Ing., Bc. (Frn)

Učitelka

Telefon222 351 023
E-maillucie.frankova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:     sudá středa 14.20 - 15.05, liché úterý 13.30 - 14.15
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Česká zemědělská univerztita Praha - Technická fakulta - Zemědělské inženýrství - Zemědělská technika
Další dosažená vzdělání
 • Česká zemědělská univerzita Praha - Institut vzdělávání a poradenství - Specializace v pedagogice - Učitelství odborných předmětů
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP
 • Trendy a problémy ve vzdělávání a poradenství - odborný metodicko-didaktický seminář
 • Enter Study Days - konference Institutu vzdělávání a poradenství ČZU Praha
 • CLIL a blended learning v cizojazyčné výuce - kurz 
 • Engineering Technology - kurz 
 • Připravenost učitele a poradce na práci s mládeží - odborný metodicko-didaktický seminář
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Prevence a zvládání konfliktů ve vzdělávání - odborný metodicko-didaktický seminář
 • Žáci s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ - vzdělávací seminář

 

Gabriely Marek, Bc. (Gab)

Učitel

Telefon222 351 031
E-mailmarek.gabriely@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:     sudé i liché úterý 13.30 - 14.15
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – VŠ obchodní Praha – studijní program Ekonomika a řízení v dopravě a spojích- obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 
Další kvalifikace
 • Osobní pokladník - mezinárodní přeprava - zkouška
 • Osobní pokladník - zkouška
 • Trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb - školení
 • Simulation of Government Macroeconomic Policy - workshop
 • General English - kurz
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Odborné školení O-05 - pravidelné školení

Grešl Daniel (Gre)

Učitel OV

Telefon222 351 065
E-maildaniel.gresl@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – SŠES – obor telekomunikační mechanik
Další dosažená vzdělání
 • UK PF Praha – Program celoživotního vzdělávání – studium v oblasti pedagogických věd - učitelství praktického vyučování
 • Výuční list – COPTH – obor Elektrikář – silnoproud
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 8 c 1) a 2)

 

Hájek Petr Mgr. (Háj)

Učitel

Telefon222 351 010
E-mailpetr.hajek@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé i liché pondělí 15.10 - 15.55
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Tělesná výchova a sport
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP
 • Inovace zimních výcvikových kurzů - e-learningový kurz Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
 • Vodní turistika - e-learningový kurz Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny 
 • ICT ve škole - současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy - vzdělávací program
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT


 

Heřmanová Petra Mgr. (Her)

Učitelka

Telefon222 351 025
E-mailpetra.hermanova@ssesp10.cz
více >>
KONZULTAČNÍ HODINY: sudá i lichá středa 14.20 - 15.05
 
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem -  Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura - dějepis
 
Další kvalifikace
 • Hodnotitel MZ i pro žáky s PUP 
 • Zadavatel MZ

Hudák Ondřej (Hu)

Učitel OV

Telefon222 351 067
E-mailondrej.hudak@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – SŠES Praha – obor Mechanik elektrotechnik
 • Výuční list - SŠES Praha - obor Sdělovací a zabezpečovací systémy (Spojový mechanik) 
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 6
 • Základní kurz pro instruktory školního lyžování
 • Bezpečná rekonstrukce elektroinstalací - kvalifikační seminář - akreditace MŠMT

 

 

Hradecký Jan (Hr)

Učitel OV

Telefon222 351 073
E-mailov-strojari@ssesp10.cz
více >>

Hanzalík Jiří (Hz)

Učitel OV

Telefon222 351 072
E-mailov-strojari@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – SOU technické Praha – obor mechanik seřizovač, zaměření obráběcí stroje a linky
Další dosažená vzdělání
 • NIDV Praha – Studium pedagogiky
 • Střední škola elektrotechniky a strojírenství - výuční list - obor Elektrikář
Další kvalifikace
 • Systém SolidWorks
 • CAD/CAM SYSTEMS by SURFWARE – III. stupeň odbornosti
 • Průkaz odborné kvalifikace svářeče
 • Certifikát – Základní ICT znalosti, stupeň Z
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 6

 

Hamřík Oldřich (Ha)

Učitel OV

Telefon222 351 071, 026
E-mailoldrich.hamrik@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  liché úterý 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – Střední průmyslová škola strojnická Praha – obor strojírenství
Další dosažená vzdělání
 • Studium pedagogiky - NIDV
 • MNO Poprad – Vysvědčení o závěrečné kvalifikační zkoušce – mechanik pro montáž a demontáž draků a motorů letadel
 • Letecké technické učiliště Liptovský Mikuláš – obor letectví – mistrovská škola
Další kvalifikace
 • SPŠ Praha – systém SolidWorks
 • Seminář pracovníků konstrukce – přístroje
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Certifikát – Základní ICT znalosti, stupeň Z

 

Houdek Martin (Hou)

Učitel

Telefon222 351 031
E-mailmartin.houdek@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   lichý čtvrtek 15.05 - 15.55
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – Střední škola elektrotechniky a strojírenství - obor Provoz a ekonomika dopravy
Další kvalifikace
 • Osvědčení o odborné způsobilosti č. D-03 - Správa železniční dopravní cesty
 • Osvědčení o odborné způsobilosti č. D-07 - Správa železniční dopravní cesty
 • Osvědčení o odborné způsobilosti č. D-08 - Správa železniční dopravní cesty

Choutková Kristýna Mgr.

školní psycholožka

Telefon222 351 041
E-mailkristyna.choutkova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny: pondělí, úterý 10.00 - 15.00 hod.   

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.- obor Psychologie
 
Další kvalifikace
 • Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v počtu 550 hodin 

Janotová Ivana Mgr. (Jan)

Učitelka

Telefon222 351 016
E-mailivana.janotova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudý i lichý čtvrtek 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické − UK PF Praha − učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – aprobace ČJ a ON
Další kvalifikace
 • Hodnotitel MZ − ústní zkoušky i písemné práce včetně žáků s PUP
 • Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Současná česká literatura - vzdělávací akce 

Janečková Lada Ing. (JL)

Učitelka

Telefon222 351 026
E-maillada.janeckova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudá i lichá středa 7.00 - 7.45   
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – VŠE Praha – obor ekonomika průmyslu
Další dosažená vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha – doplňující pedagogické studium zaměřené na učitelství odborných předmětů pro absolventy VŠ
 • Univerzita Karlova Praha - Studium pro výchovné poradce středních škol - program celoživotního vzdělávání
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP
 • Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny 
 • Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP 
 • Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým a závislostním chováním - vzdělávací program
 • Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním - vzdělávací program 
 • Konziltační seminář pro výchovné poradce SŠ k PUP MZ 
 • Aktuality ve výuce ekonomiky - seminář akreditovaný MŠMT
 • Řešení obtížnějších úloh z učebnice Ekonomická a finanční gramotnost - seminář
 • Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. - vzdělávací program 
 • Zadavatelé a nová maturita - vzdělávací program 
 • Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí 
 • Interaktivní tabule ve výuce ekonomiky - školení 
 • E-learningové studium kariérového poradenství v systému ORACLE iLearning - kurz
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R) - získání profesní kvalifikace - program akreditovaný MŠMT
 • Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ 

Janečková Karla Mgr. (Jnč)

Učitelka

Telefon222 351 026
E-mailkarla.janeckova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudý čtvrtek 14.20 - 15.05, lichý čtvrtek 7.00 - 7.45
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta přírodovědecká - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika a zeměpis

Další kvalifikace

 • Zadavatel MZ
 
 

Kouřil Robert Bc. (Kou)

Učitel

Telefon222 351 013
E-mailrobert.kouril@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:     sudý čtvrtek 14.20 - 15.05, lichý ctvrtek 7.00 - 7.45
 
PROFESNÍ PORTFOLIO
 
Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Specializace v pedagogice, obor Učitelství praktického vyučování
 • Úplné středoškolské s maturitou – obor elektro
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • Small Enclosure Training – vzdělávací program zaměřený na malé rozváděče firmy Hager
 • Proškolen firmou SUSS Consulting s.r.o. v oblasti systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000, statistických a speciálních metod zabezpečení jakosti, marketingu, lidských zdrojů, a to v rámci ISO 9001:2000 a následných mezinárodních norem ISO 9000:2000 a ISO 9004:2000
 • Certifikát odborné způsobilosti pro záznamová zařízení NVR – školení pro síťové videorekordéry QNAP
 • Syndrom vyhoření pedagogických pracovníků - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 8 c 1) a 2)
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

 

Kladiva Tomáš (Kla)

Učitel OV

Telefon222 351 061
E-mailtomas.kladiva@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - obor Mechanik elektrotechnik
Další dosažená vzdělání
 • Výuční list - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - obor Elektrikář
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb, § 7
 • Odborná způsobilost pro kamery a záznamy Dahua - certifikát distributora bezpečnostních prvků Dahua pro ČR
 • První pomoc při akutních stavech - Masarykův ústav vyšších studií

Kos Jiří Mgr. (KJi)

Učitel

Telefon222 351 025
E-mailjiri.kos@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    sudé i liché úterý 7.00 - 7.45 
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické – Masarykova univerzita Brno - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zeměpis
 
více >>
Konzultační hodiny:   sudý čtvrtek 14.20 - 15.05, lichý čtvrtek 7.00 - 7.45      
 

Kučerová Jaroslava (Kuč)

Učitelka

Telefon222 351 031
E-mailjaroslava.kucerova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudá i lichá středa 7.00 - 7.45 (jen po předchozí tel. domluvě)
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – Střední průmyslová škola dopravní Praha – obor zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
Další dosažená vzdělání
 • Univezita J. E. Purkyně Ústí nad Labem – Program celoživotního vzdělávání – Základy pedagogiky a psychologie
Další kvalifikace
 • Lektor kurzu první pomoci
 • MS EXCEL – základní – kurz

Majnuš Karel (Maj)

Učitel OV

Telefon222 351 053
E-mailkarel.majnus@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou - Střední průmyslová škola elektrotechnická - obor Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Další dosažená vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - doplňující studium zaměřené na praktické vyučování
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb, § 6 + §7 + § 8 + §10
 • Školení uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení poučených uživatelů
 • Tabulkové kalkulátory - školení
 • Počítačová grafika a digitální fotografie - školení
 • Certifikát o absolvování testu Z - základní ICT znalosti 

Medňanská Věra PhDr. (MV)

Učitelka

Telefon222 351 018
E-mailvera.mednanska@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    sudý i lichý pátek 7.00 - 7.45
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické – filozofická fakulta – Univerzita J. E. Purkyně Brno – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – aprobace filologie – cizí jazyky – rigorosní zkouška – doktor filosofie
Další kvalifikace
 • Hodnotitel MZ ústní zkoušky i písemné práce, hodnotitel ústní zkoušky žáků s PUP
 • Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
 • AJ pro více pokročilé a NJ pro více pokročilé – závěrečné zkoušky
 • Jazykové a metodické kurzy AJ
 • Jazykový kurz JARO (AJ) – certifikát – závěrečný test podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Mezinárodní zkoušky z angličtiny UCLES – vzdělávací program
 • English Language and Culture in Classroom, Christmas, Teaching Culture, Mezinárodní zkoušky z angličtiny – vzdělávací programy
 • Podpora práce pedagogických pracovníků při výuce v cizím jazyce
 • Time to Talk – vzdělávací program
 • Department of American Studies – Opening Strategies – celoroční kurz angličtiny
 • Back to Basic 2001 – seminář Oxford University press
 • Koncepce nových maturit z angličtiny – akreditováno MŠMT
 • Nová maturita z angličtiny v praxi
 • Výuka jazykových dovedností Education for Life
 • Evoluční změny v anglické gramatice – Descartes
 • Konverzační kurz NJ
 • Certifikát – Základní ICT znalosti, stupeň Z

Míčová Kateřina Mgr. (Míč)

Učitelka

Telefon222 351 023
E-mailkaterina.micova@ssesp10.cz
více >>
KONZULTAČNÍ HODINY:  sudý pátek 7.00 - 7.45, liché úterý 13.30 - 14.15
 
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Pedagogická fakulta v Hradci Králové – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - chemie, fyzika
 
Další kvalifikace
 • Bezpečné zacházení s chemickými látkami a spřípravky ve školách - vzdělávací program
 • Optické experimenty - vzdělávací akce
 • Využití software Mathematica ve výuce na střední škole - seminář akreditovaný MŠMT
 • Počítačová grafika a digitální fotografie - školení
 • Uživatelské ICT znalosti a dovednosti definované pravidly Školení poučených uživatelů - školení
 • Školení první pomoci za použití zážitkové medicíny - certifikát
 • Základní kurz instruktorů lyžování - akreditace MŠMT
 • Microsoft Office 2007 - běžné aplikace - kurz 
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Mikušiak Martin Ing. (Mi)

Učitel

Telefon222 351 064, 222 351 011
E-mailmartin.mikusiak@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé pondělí 13.30 - 14.15, liché pondělí 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné − Vojenská akademie Liptovský Mikuláš − vojenská spojovací technika
Další dosažená vzdělání
 • ČVUT Praha – specializace v pedagogice – obor učitelství odborných předmětů
 • Střední odborné učiliště elektrotechnické – mechanik elektronik
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb., § 8 c 1) a 2)
 • Zadavatel MZ
 • Odborná způsobilost – samostatný elektrotechnik – k výkonu činnosti na přenosných a mobilních spojovacích elektrických zařízení do 1000 V v objektech třídy A
 • Produkty pro vnější telekomunikační sítě s využitím komponentů Tyco Electronics Raychem – kurz
 • Projekce slaboproudých systémů EZS, EPS, EVS, CCTV, SKS a integračního SW systému budov
 • Měření optických tras reflektometrem OTDR
 • Odborná způsobilost – požárně bezpečnostní systém EPS v rozsahu adresovatelný systém EPS ústředny dc3400, dc3004plus
 • Certifikát odborné způsobilosti pro záznamová zařízení NVR – školení pro síťové videorekordéry QNAP
 • Certifikát odborné způsobilosti pro montáž, instalaci a projekci metalické a optické kabeláže (komponenty LAN-TEC)
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Nouzová Viera Ing. (Nz)

Učitelka

Telefon222 351 010
E-mailviera.nouzova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé pondělí 12.40 - 13.25 (13.30 - 14.15 po předchozí domluvě), lichý čtvrtek 12.40 - 13.25 (13.30 - 14.15 po předchozí domluvě)
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné - ČVUT Praha - obor technická kybernetika
Další dosažená vzdělání
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. - Učitelství odborných předmětů 
 • ČVUT Praha - fakulta lektrotechnická - postgraduální studium - obor elektronické počítače - specializace Mikroprocesory a mikropočítače 

Další kvalifikace

 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP 
 • Programátor www aplikací - vzdělávací program - akreditace MŠMT
 • ICT ve škole - současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy - vzdělávací program
 • Software Bakaláři - Školení pro správce - vzdělávací program - akreditace MŠMT
 • Cloud pro učitele - Využití technologie Cloud Computing ve školní praxi -  vzdělávací program - akteditace MŠMT
 • Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky - kurz - akreditace MŠMT
 • SMART klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky - vzdělávací program  

Novotný Petr Mgr. (Nv)

Učitel

Telefon222 351 010
E-mailpetr.novotny@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudé i liché úterý 15.10 - 15.55
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Tělesná výchova a sport
Další dosažená vzdělání
 • Jihočeská univerzita České Budějovice - Pedagogická fakulta - Tělesná výchova a sport
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Učitelství pro střední školy - informatika a tělesná výchova - nedokončené studium
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP
 • Univerzita Karlova Praha - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Trenérská škola (basketbal)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Instruktor cykloturistiky
 • MŠMT - Instruktor lyžování
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Instruktor vodní turistiky
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Trenér III.třídy sportovní gymnastiky
 • Trenérská škola - Pavel Provázek - vzdělávací program Instruktor Fitness - trenér
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Oharek Jan Miroslav Ing. (Oh)

Učitel

Telefon222 351 012
E-mailjan.oharek@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudá i lichá středa (13.30 - 14.15), 14.20 - 15.05                

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Vysoké učení technické Brno - Fakulta elektrotechnická - obor Elektrotechnologie
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 
 

Pethö Petra Ing. (Pho)

Učitelka

Telefon222 351 027
E-mailpetra.petho@ssesp10.cz
více >>

Konzultační hodiny:  sudé úterý 13.30 - 14.15, lichý čtvrtek 14.20 - 15.05

 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné − ČVUT Praha − obor automatizované systémy řízení ve stavebnictví 
Další dosažená vzdělání
 • UK Praha - fakulta pedagogická - Doplňující pedagogické studium pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2.stupně ZŠ a pro učitele SŠ 
 • ČVUT Praha - Masarykův ústav vyšších studií - Rozšiřující studium anglického jazyka pro kvalifikované učitele ZŠ, SŠ a VOŠ
 • UK Praha - fakulta pedagogická - Specializace v pedagogice: speciální pedagogika pro učitele
 • ČVUT Praha - Masarykův ústav vyšších studií - státní všeobecná jazyková zkouška z anglického jazyka
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ i pro žáky s PUP
 • Hodnotitel MZ i pro žáky s PUP
 • ČVUT Praha - Masarykův ústav vyšších studií - kurz anglického jazyka pro pokročilé - úroveň III - akreditace MŠMT
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

 

Pittner Tomáš (Pit)

Učitel OV

Telefon222 351 075
E-mailov-strojari@ssesp10.cz
více >>

Pokorný Miloš Ing. (Pkr)

Učitel

Telefon222 351 017
E-mailmilos.pokorny@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    sudé i liché pondělí 7.00 - 7.45       
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • ČVUT Praha - Elektrotechnická fakulta - obor Radiotechnika
Další dosažená vzdělání
 • Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline - Fakulta strojnícka a elektrotechnická - postgraduální studium "Radiokomunikačná technika"
 • ČSD - Správa severozápadní dráhy Praha - výuční list - obor Elektromechanik
Další kvalifikace

 

Pražák Jindřich Ing. (Pra)

Učitel

Telefon222 351 024
E-mailjindrich.prazak@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé úterý 15.10 - 15.55, lichá středa 15.10 - 15.55         
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • ČVUT Praha - Strojní fakulta - obor Strojírenská technologie
Další dosažená vzdělání
 • ČVUT Praha - Strojní fakulta - postgraduální studium - specializace Řízení automatizované strojírenské výroby
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • ČVUT Praha - Tématický kurz "Letecká výroba" pro specialisty VHJ Aero
 • Od rámcového ke školnímu vzdělávacímu programu odborného vzdělávání  - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Energetické minimum pro pedagogy - odborný seminář Projektu IQ Industry - program akreditovaný MŠMT
 • Pokročilé nástrojové materiály - odborný seminář Projektu IQ Industry - program akreditovaný MŠMT

Reilichová Jitka (Re)

Vedoucí učitelka OV str. oborů

Telefon222 351 070
E-mailjitka.reilichova@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – SOU technické Praha – obor provozní technika
Další dosažená vzdělání
 • NIDV – Studium pedagogiky
 • Výuční list – SOU strojírenské – obor strojní mechanička
Další kvalifikace
 • Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Reumann Pavel Mgr. (Reu)

Učitel, výchovný poradce

Telefon222 351 012
E-mailpavel.reumann@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudý i lichý pátek 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné − UK Katolická teologická fakulta Praha − Náboženské nauky
Další dosažená vzdělání
 • UK FF Praha − Studium pro výchovné poradce
 • UK FF Praha − Výchovné poradenství II - Trendy v práci výchovného poradce - akreditovaný program celoživotního vzdělávání 
 • UK PF Praha − DPS − Vychovatelství
 • Interdiecézní církevní soud České provincie − Studium advokátů
 • UK FF Praha − Psychologie jako předmět středoškolské výuky I + II
 • Střední odborné učiliště Praha – výuční list – obor mechanik opravář se zaměřením pro zdvihací zařízení
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb., § 8 c 1)
 • Školní maturitní komisař
 • Zadavatel MZ včetně pro žáky s PUP
 • Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Školení poučených uživatelů – Úvodní modul
 • Kvalifikační seminář vzdělávání dle norem ISO 9000 pro řízení a zabezpečení jakosti v rozsahu ČSN, IEC, EN pro vyhrazená elektrická zařízení podle vyhl. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. 553/1990Sb.
 • ČČK Praha − Základy mezinárodního humanitárního práva – vzdělávací program
 • Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra - vzdělávací seminář
 • Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Seminář společnosti SCIO pro výchovné poradce, třídní učitele čtvrtých ročníků a vedení škol 

Růžičková Helena Mgr. (Ru)

Učitelka

Telefon222 351 027
E-mailhelena.ruzickova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    sudé i liché pondělí 7.00 - 7.45

 

Savage Gabriela Mgr. (Sav)

Učitelka

Telefon222 351 035
E-mailgabriela.savage@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé úterý 13.30 - 14.15, lichý čtvrtek 15.10 - 15.55
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta - Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - studijní obor anglický jazyk
Další kvalifikace
 • Hodnotitel MZ ústní zkoušky i pro žáky s PUP
 • Program in international education - diplom
 • Agency for International Development - AJ - certifikát
 • The Caledonian School - Španělština - Avanzado I - certifikát
 • The Caledonian School - NJ - Grundstufe III. - certifikát
 • Jazyková škola hlavního města Prahy - státní jaz.zkouška AJ
 • British Council Teacher Training - kurz AJ - certifikát
 • Oxford Professional Development - Teaching English: Secondary Schools - III. - Angličtina pro SŠ a SOU - III.
 • Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka 
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Semerák Tomáš Mgr. (Sem)

Učitel

Telefon222 351 032, 026
E-mailtomas.semerak@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudý čvrtek 14.20 - 15.05 v Dubečské, lichá středa 12.40 -15.05 Jesenická
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické − Ostravská univerzita − učitelství odborných předmětů
Další dosažená vzdělání
 • UK PF Praha – DPS – odborný výcvik v SOU
 • UK PF Praha – DPS – strojírenství na SŠ
 • SŠ pro pracující Praha – obor letadla a letecké motory
 • ČSA Praha – výuční list – obor letecký mechanik
Další kvalifikace
 • Využití NC a CNC strojů při výrobě, údržbě a opravách mechanismů, jejich částí a nástrojů, včetně základů jejich programování pro operátory – vzdělávací program
 • Certifikát – Základní ICT znalosti, stupeň Z
 • Prevence SPU – percepčně–motorická nápravná cvičení

Skácel Miroslav Ing. (Sk)

Učitel

Telefon222 351 024
E-mailmiroslav.skacel@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé pondělí 13.30 - 14.15, liché pondělí 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – ČVUT FS Praha – obor strojírenská technologie
Další dosažená vzdělání
 • UK PF – DPS – strojírenství na SŠ, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích
 • Motorlet n. p. – výuční list – obor strojní zámečník
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • SolidWorks – kurz
 • CLIL a blended learning v cizojazyčné výuce - kurz 
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Skořepa Josef Bc. (Skř)

Učitel OV

Telefon222 351 066
E-mailjosef.skorepa@ssesp10.cz
více >>

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Česká zemědělská univerzita Praha - Specializace v pedagogice - Učitelství praktického vyučování
Další dosažená vzdělání
 • Česká zemědělská univerzita Praha - Katedra pedagogiky - doplňující pedagogické studium Učitelství praktického vyučování 
 • SOU strojírenské - Elektrotechnika se zaměřením pro výrobu a provoz strojů a zařízení
 • ČKD Praha - výuční list - obor Provozní elektromontér
Další kvalifikace
 • Česká zemědělská univerzita Praha - Základy speciální pedagogiky - kurz v rámci celoživotního vzdělávání
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 8 c 1) a 2)

Slavík Tomáš (Sl)

Učitel OV

Telefon222 351 076
E-mailov-strojari@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Středoškolské s maturitou – SŠES Praha - obor Mechanik seřizovač 
Další dosažená vzdělání
 • SŠES Praha - obor Obráběč kovů - výuční list
 
více >>
Konzultační hodiny:  sudý pátek 13.30 - 14.15, lichá středa 14.20 - 15.05
 

Šíba Michal PaedDr. (Ší)

Učitel

Telefon222 351 019
E-mailmichal.siba@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:    sudá středa 14.15 - 15.05, lichý týden - po dohodě
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické – UK PF – učitelství odborných předmětů
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Šramelová Olga Mgr. (Šr)

Učitelka

Telefon222 351 020
E-mailolga.sramelova@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé úterý 14.20 - 15.05, lichá středa 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta - Učitelství pro střední školy - učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ
Další dosažená vzdělání
 • Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta - Program celoživotního vzdělávání - Specializace v pedagogice - speciální pedagogika pro absolventy VŠ
 • Univerzita Karlova Praha - Program celoživotního vzdělávání - Studium pro výchovné poradce
Další kvalifikace
 • Hodnotitel ústní zkoušky a písemné práce MZ i pro žáky s PUP
 • Zadavatel MZ
 • Rater MZ
 • Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí 
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

 

více >>
Konzultační hodiny:   sudé úterý 14.20 - 15.05, liché pondělí 7.00 - 7.45
 

Tuček Jaroslav (Tu)

Učitel

Telefon222 351 074
E-mailjaroslav.tucek@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Střední škola elektrotechniky a strojírenství - obor Mechanik seřizovač
Další dosažená vzdělání
 • Střední škola elektrotechniky a strojírenství - výuční list - obor Nástrojař
více >>
Konzultační hodiny:     sudé i liché pondělí 14.20 - 15.05
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ odborné – VŠE Praha – obor ekonomika vnitřního obchodu
Další dosažená vzdělání
 • VŠE Praha – pedagogická způsobilost – učitelství odborných předmětů ekonomických na středních školách
 • Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha – specializační studium pro výkon pedagogické činnosti na ZUŠ
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • Základy finanční matematiky – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Praktické úlohy z finanční matematiky pro střední školy – kurz akreditovaný MŠMT
 • Výchova k finanční a ekonomické gramotnosti - Junior Achievement - vzdělávací akce akraditovaná MŠMT
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Tyll Marek (Ty)

Učitel OV

Telefon222 351 068
E-mailmarek.tyll@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Střední škola elektrotechniky a strojírenství - obor Elektrikář
 
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 6 

Valvoda Jan Bc. (Va)

Učitel OV, nábor žáků

Telefon222 351 062, 736 201 515
E-mailjan.valvoda@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • ČVUT Praha – Masarykův ústav vyšších studií – Specializace v pedagogice – Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Další dosažená vzdělání
 • UK PF Praha – Program celoživotního vzdělávání – DPS – učitel praktického vyučování
 • SOU telekomunikační Praha – obor telekomunikační mechanik
Další kvalifikace
 • GSMobile Service – servisní technik mobilních telefonů
 • Agrese a agresivita u dětí a mládeže – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Problematika fyzického a psychického týrání dětí – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Psychologické aspekty sexuálního zneužívání dětí – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Vzdělávací program pro průběžné vzdělávání – Public Relations
 • Školení první pomoci a neodkladné resuscitace u Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy
 • Certifikát odborné způsobilosti pro vstupní systémy a systém docházky VAR-NET
 • Certifikát odborné způsobilosti pro montáž, instalaci a projekci metalické a optické kabeláže (komponenty LAN-TEC)
 • Certifikát odborné způsobilosti pro záznamová zařízení NVR – školení pro síťové videorekordéry QNAP
 • Certifikát o absolvování kurzu Základy elektronického zabezpečení objektů firmy JABLOTRON ALARMS a.s. 
 • Projekce slaboproudých systémů – školení pro projekci SLP systémů EZS, EPS, EVS, CCTV, SKS a integračního SW systémů budov
 • Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Vyhl. 50/1978 Sb., § 8 c 1) a 2)
 • Praktická měření elektroinstalací - odborný seminář akreditovaný MŠMT
 • Rozvody pro osvětlování 2016 - kvalifikační seminář vzdělávání
 • Zdravotník zotavovacích akcí 
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT
 • Bezpečná rekonstrukce elektroinstalací - kvalifikační seminář

 

Veselý Jaroslav (Ves)

Učitel

Telefon222 351 031
E-mailjaroslav.vesely@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:  sudé i liché úterý 14.20 - 15.05 (jen po předchozí domluvě) 
 

Volenec Jaroslav Mgr. (Vo)

Učitel

Telefon222 351 030, 222 351 023
E-mailjaroslav.volenec@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:   sudé i liché pondělí 15 - 16 hod. učebna O6
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické – UK PF Praha – učitelství pro střední školy – obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ – fyzika, učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – technická a informační výchova
Další dosažená vzdělání
 • UK PF Praha – učitelství odborných předmětů pro SOU
Další kvalifikace
 • Zadavatel MZ
 • Vyškolen v systému CADKEY - zkoušky I.-IV. stupně odbornosti
 • Vyškolen v systému SURFCAM - zkoušky II. stupně odbornosti
 • Vyškolen v systému SURFCAM - zkoušky III. stupně odbornosti
 • Certifikát SURFCAM Velocity 4 - 3E Praha Engineering a.s.
 • SPŠ Praha – systém SolidWorks – školení
 • Instruktor školního lyžování
 • Úvodní modul Školení poučených uživatelů ICT
 • Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Walisko Zuzana Mgr. (Wa)

Učitelka

Telefon222 351 035
E-mailzuzana.walisko@ssesp10.cz
více >>

Konzultační hodiny: sudý pátek 12.40 - 13.25, lichý čtvrtek 13.30 - 14.15        

Zach Miloš (Zach)

Učitel

Telefon 222 351 022
E-mailmilos.zach@ssesp10.cz
více >>
Konzultační hodiny:     sudé pondělí 14.20 - 15.05, liché úterý 13.30 - 14.15  
 

PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • VŠ pedagogické – PF v Ústí nad Labem – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ma+CH
Další kvalifikace
 • Rater MZ – Matematika
 • Zadavatel MZ včetně pro žáky s PUP
 • I ve vyučování matematice připravujeme žáky na život ve světě plném informací – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Zeman René Bc. (Zem)

Vedoucí učitel OV elektrooborů

Telefon222 351 060
E-mailrene.zeman@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • ČVUT Praha – Masarykův ústav vyšších studií – Specializace v pedagogice – Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Další dosažená vzdělání
 • UK PF Praha – DPS – odborný výcvik skupiny elektrotechnické na SŠ a SOU
 • Středoškolské s maturitou – SŠ pro pracující Praha – obor zařízení sdělovací techniky
 • Výuční list – Ředitelství telekomunikací Praha – obor spojový mechanik – sdělovací sítě
Další kvalifikace
 • Certifikát odborné způsobilosti pro záznamová zařízení NVR – školení pro síťové videorekordéry QNAP
 • Vyhl.č. 50/1978 sb. § 8 c 1) a 2)
 • Bezpečnost práce s laserovým zářením - kurz 
 • Výstavba závěsných optických kabelových tras - kurz
 • Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání - program akreditovaný MŠMT

Žďárský Petr Bc. (Žď)

Učitel OV

Telefon222 351 069
E-mailpetr.zdarsky@ssesp10.cz
více >>
PROFESNÍ PORTFOLIO

Nejvyšší dosažené vzdělání
 • ČVUT Praha – Masarykův ústav vyšších studií – Specializace v pedagogice – Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Další dosažená vzdělání
 • UK PF Praha – pedagogická způsobilost k praktickému vyučování
 • Středoškolské s maturitou – SPŠ spojové techniky Praha – obor spojová technika
 • Výuční list – Ředitelství telekomunikací Praha – obor spojový mechanik – sdělovací sítě
Další kvalifikace
 • Vyhl. 50/1978 Sb. § 8 c 1) a 2)
 • Bezpečnost práce s laserovým zářením - kurz 
Celkem: 60 kontaktů