Aktuality
Informace Aktuality jsou prázdné!
 
 
Kalendář akcí
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Čistě
Moderně
Přehledně
Standardně
Celkem hlasovalo: 894
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
 
 
 
 

Veřejné soutěže


Nákup konvenčních obráběcích strojů

Dne 17. 8. 2016 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Nákup konvenčních obráběcích strojů". Text výzvy naleznete zde.

Na uveřejněnou výzvu reagovaly tři společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost TST servis a.s.

Identifikační údaje uchazečů

Protokol o jednání komise

Vyhodnocení nabídek

Dne 30. 9. 2016 byla uzavřena kupní smlouva se společností TST servis a.s. na nákup univerzálního hrotového soustruhu SN 32/1000 CE a konzolové vertikální frézky FGV 32. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde.

Dokumenty, které dodala firma TST servis a.s.: 

 

Nabídka firmy TST servis a.s.

Nabídka vertikální konzolové frézky 

Živnostenský list, Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku 

Seznam významných dodávek firmy TST servis a.s.

 

Vertikální obráběcí centrum

Dne 9. 12. 2014 byla vyhlášena výzva k podávání nabídek - název akce "Vertikální obráběcí centrum". Text výzvy naleznete zde.

Na uveřejněnou výzvu reagovaly dvě společnosti. Z nich byla jako vítěz vybrána společnost Teximp spol. s.r.o., která podala nabídku dne 5. 1. 2015 a předložila následující dokumenty:

Vyhodnocení nabídek

Nabídka včetně čestného prohlášení o vázanosti nabídky

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 + Seznam realizovaných dodávek za poslední 3 roky

Návrh kupní smlouvy + plná moc k zastupování

Dne 14. 4. 2015 byla uzavřena kupní smlouva se společností Teximp na nákup CNC obráběcí centrum HAAS MiniMill. Text kupní smlouvy k nahlédnutí zde.