Kontakty na zaměstnance

Vedení školy


Jméno
Funkce
Telefon
Email
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Ředitelka školy
+420 222 351 000
simona.nesvadbova@ssesp10.cz
Ing. Jan Charvát
Statutární zástupce ředitelky,
zástupce ředitelky pro personalistiku a provoz,
osoba určená pro styk s veřejností
+420 222 351 046
+420 720 161 895
jan.charvat@ssesp10.cz
Mgr. Petr Novotný
Zástupce ředitelky pro TV
+420 222 351 048
+420 731 127 900
petr.novotny@ssesp10.cz
Bc. Pavel Friml
Zástupce ředitelky pro PV
+420 222 351 045
+420 602 878 161
pavel.friml@ssesp10.cz

Důležité kontakty


Kontakt
 
Telefon
Ústředna – recepce
Jesenická 1
+420 222 351 041
Vrátnice
Dubečská 34
+420 222 351 050
Tělocvična
Dubečská 34, budova F
+420 222 351 033
Studijní oddělení
Jana Rybová
+420 222 351 043
Personalistika zaměstnanců a žáků, stravování žáků,
Věra Lencová
+ 420 222 351 054
Pokladna
Jana Mlýnková
+ 420 222 351 051
Nábor žáků
Bc. Jan Valvoda
+ 420 222 351 062
+ 420 736 201 515
Knihovna
Veronika Beránková, Jesenická 1, budova B
+420 222 351 056

Pedagogičtí pracovníci


Jméno
Funkce
Telefon
Email
Mgr. Miloslav Albl
Učitel, školní metodik enviromentální výchovy
+420 222 351 014
miloslav.albl@ssesp10.cz
Mgr. Helena Bartáková
Učitelka
+420 222 351 035
helena.bartakova@ssesp10.cz
Michal Bažant
Učitel OV
+420 222 351 077
ov-strojari@ssesp10.cz
Ing. Jiří Bezchleba
Učitel OV
+420 222 351 063
jiri.bezchleba@ssesp10.cz
Ing. Dana Budaiová
Učitelka
+420 222 351 023
dana.budaiova@ssesp10.cz
Mgr. Čestmír Cimler
Učitel
+420 222 351 028
cestmir.cimler@ssesp10.cz
Ing. Daniela
Duchoňová
Učitelka
+420 222 351 016
+420 603 309 200
daniela.duchonova@ssesp10.cz
Ing. Vladimír Ďurči
Učitel OV
+420 222 351 053
vladimir.durci@ssesp10.cz
Ing. Lucie Franková
Učitelka
+420 222 351 023
lucie.frankova@ssesp10.cz
Bc. Marek Gabriely
Učitel
+420 222 351 007
marek.gabriely@ssesp10.cz
Daniel Grešl
Učitel OV
+420 222 351 065
daniel.gresl@ssesp10.cz
Mgr., MBA Tereza Hauffenová
Učitelka
+420 222 351 035
tereza.hauffenova@ssesp10.cz
Jiří Hanzalík
Učitel OV
+420 222 351 073
ov-strojari@ssesp10.cz
Mgr. Petra Heřmanová
Učitelka
+420 222 351 025
petra.hermanova@ssesp10.cz
Bc. Michaela Hetclová
Učitelka
+420 222 351 018
michaela.hetclova@ssesp10.cz
Martin Houdek
Učitel
+420 222 351 031
martin.houdek@ssesp10.cz
Ondřej Hudák
Učitel OV
+420 222 351 068
ondrej.hudak@ssesp10.cz
Mgr. Ivana Janotová
Učitelka
+420 222 351 016
ivana.janotova@ssesp10.cz
Ing. Lada Janečková
Učitelka
+420 222 351 026
lada.janeckova@ssesp10.cz
Mgr. Karla Janečková
Učitelka
+420 222 351 026
karla.janeckova@ssesp10.cz
Mgr. Marta
Javůrková
Učitelka
+420 222 351 020
marta.javurkova@ssesp10.cz
Bc. Tomáš Kladiva
Učitel OV
+420 222 351 066
tomas.kladiva@ssesp10.cz
Mgr. Jiří Kos
Učitel
+420 222 351 025
jiri.kos@ssesp10.cz
Dana Kvirencová
Učitelka OV
+420 222 351 061
dana.kvirencova@ssesp10.cz
Kateřina Lungová
Učitelka
+420 222 351 031
katerina.lungova@ssesp10.cz
Mgr. Anna Machačová
Učitelka
+420 222 351 027
anna.machacova@ssesp10.cz
Karel Majnuš
Učitel OV
+420 222 351 053
karel.majnus@ssesp10.cz
Mgr. Marek Mandler
Učitel
+420 222 351 010
marek.mandler@ssesp10.cz
PhDr. Věra Medňanská
Učitelka
+420 222 351 018
vera.mednanska@ssesp10.cz
Ing. Martin Mikušiak
Učitel
+420 222 351 064
+420 222 351 011
martin.mikusiak@ssesp10.cz
Mgr. Kateřina Míčová
Učitelka
+420 222 351 027
katerina.micova@ssesp10.cz
Mgr. Jitka Moravcová
Učitelka
+420 222 351 020
jitka.moravcova@ssesp10.cz
PaedDr. Darja Musilová
Učitelka
+420 222 351 014
darja.musilova@ssesp10.cz
Ing. Viera Nouzová
Učitelka
+420 222 351 010
viera.nouzova@ssesp10.cz
Ing. Jan Miroslav Oharek
Učitel
+420 222 351 012
jan.oharek@ssesp10.cz
Ing. Jakub Petruška
Učitel
+420 222 351 017
jakub.petruska@ssesp10.cz
Tomáš Pittner
Učitel OV
+420 222 351 075
ov-strojari@ssesp10.cz
Ing. Miloš Pokorný
Učitel
+420 222 351 017
milos.pokorny@ssesp10.cz
Ing. Jindřich Pražák
Učitel
+420 222 351 024
jindrich.prazak@ssesp10.cz
Jitka Reilichová
Vedoucí učitelka OV str. oborů
+420 222 351 070
jitka.reilichova@ssesp10.cz
Mgr. Pavel Reumann
Učitel, výchovný poradce
+420 222 351 012
pavel.reumann@ssesp10.cz
Mgr. Tomáš Semerák
Učitel
+420 222 351 026
tomas.semerak@ssesp10.cz
Ing. Miroslav Skácel
Učitel
+420 222 351 024
miroslav.skacel@ssesp10.cz
Mgr. Miloslava Sobotková
Učitelka
+420 222 351 016
miloslava.sobotkova@ssesp10.cz
Marek Stejskal
Učitel OV
+420 222 351 071
ov-strojari@ssesp10.cz
Mgr. Martina
Suchardová
Školní psycholožka
+420 222 351 041
martina.suchardova@ssesp10.cz
PaeDr. Michal Šíba
Učitel
+420 22 351 019
michal.siba@ssesp10.cz
Bc. Jaroslav Tuček
Učitel OV
+420 222 351 074
jaroslav.tucek@ssesp10.cz
Marek Tyll
Učitel OV
+420 222 351 067
marek.tyll@ssesp10.cz
Ing. Iveta Tvrdková-Karmazínová
Učitelka
+420 222 351 021
iveta.tvrdkova@ssesp10.cz
Bc. Jan Valvoda
Učitel OV, nábor žáků
+420 222 351 062
+420 736 201 515
jan.valvoda@ssesp10.cz
Jaroslav Veselý
Učitel
+420 222 351 031
jaroslav.vesely@ssesp10.cz
Mgr. Jaroslav Volenec
Učitel
+420 222 351 030
+420 222 351 023
jaroslav.volenec@ssesp10.cz
Miloš Zach
Učitel
+420 222 351 022
milos.zach@ssesp10.cz
Jan
Zelenda
Učitel
+420 222 351 031
jan.zelenda@ssesp10.cz
Bc. René Zeman
Vedoucí učitel OV elektrooborů
+420 222 351 060
rene.zeman@ssesp10.cz
Bc. Petr Žďárský
Učitel OV
+420 222 351 069
petr.zdarsky@ssesp10.cz

Nepedagogičtí pracovníci


Jméno
Funkce
Telefon
Email
Beránková Veronika
Asistentka ředitelky školy
+420 222 351 049
veronika.berankova@ssesp10.cz
Bušková Božena
Ostraha a úklid
info@ssesp10.cz
Frimlová Květoslava
Obchodně provozní pracovnice
+420 222 351 055
info@ssesp10.cz
Hlatký Rostislav
Údržbář, pracovník výdejny
+420 222 351 058
info@ssesp10.cz
Kostovová Monika
Vrátná
+420 222 351 041
monika.kostovova@ssesp10.cz
Lencová Věra
Referentka personálního oddělení
+420 222 351 054
vera.lencova@ssesp10.cz
Lemko Mariya
Obchodně provozní pracovnice
+420 222 351 055
info@ssesp10.cz
Matoulková Eva
Referentka oddělení správy majetku
+420 222 351 052
eva.matoulkova@ssesp10.cz
Mlýnková Jana
Ekonomka-účetní, pokladní
+420 222 351 051
jana.mlynkova@ssesp10.cz
Rejzek Jiří
Údržbář
+420 222 351 065
info@ssesp10.cz
Rybová Jana
Referentka studijního oddělení
+420 222 351 043
studijni@ssesp10.cz
Taula Jan
Správce budov, zásobovač
+420 222 351 008
+420 731 686 520
jan.taula@ssesp10.cz
Uhlíř Milan
Vrátný
+420 222 351 041
milan.uhlir@ssesp10.cz