Info pro zaměstnance školy k 31. 3. 2020

Věra Lencová Novinky

Škola bude s největší pravděpodobností otevřena pro nutné vyřízení pracovních záležitostí zaměstnanců dne 31. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Po celou dobu pobytu zaměstnanců ve škole je nařízeno vládou ČR nosit ochranné roušky nebo jakoukoliv ochranu nosu a úst. V zájmu zdraví svého i ostatních využívejte osobní automobily pro přepravu do zaměstnání.

Info pro žáky školy – NEZAČALY PRÁZDNINY – MÁTE POVINNOST PLNIT ÚKOLY

Věra Lencová Novinky

Znovu připomínáme, že je nutné využívat webové Bakaláře k plnění úkolů, které Vám učitelé zadají. Výuka probíhá distančně, žáci jsou povinni plnit úkoly zadané učiteli. Pokud někdo z Vás stále nemá přístup na Bakaláře, napište na email: info@ssesp10.cz nebo vera.lencova@ssesp10.cz, bude Vám heslo zasláno. Důležité je také přihlašovat se přes žákovské přístupy a ne rodičů.

Mimořádné opatření – NOVĚ

Věra Lencová Novinky

AKTUALIZACE – NOVĚ SE OPATŘENÍ VZTAHUJE I NA PRAXE ŽÁKŮ VE FIRMÁCH A U SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ – PRAXE SE NEKONAJÍ ! Z rozhodnutí vlády ČR se ode dne 11. března 2020 zakazuje výuka na středních školách z důvodu mimořádných opatření vydaných v souvislosti s šířením koronaviru. Z uvedeného důvodu se ruší výuka i v naší škole.  Zároveň je zakázáno žákům …

Informace k přípravným kurzům k JPZ

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče a uchazeči, vzhledem k tomu, že od 11.3.2020 jsou v ČR z nařízení vlády uzavřené všechny základní, střední a vysoké školy pro výuku a vstup žákům není do budov škol umožněn, oznamujeme Vám tímto, že přípravné kurzy k JPZ, které naše škola pořádá, budou probíhat až do odvolání distanční (dálkovou) formou. V příštím týdnu obdržíte všichni na email …

UPOZORNĚNÍ pro zájemce (budoucí maturanty) o vydání Doporučení školského por. zařízení

Věra Lencová Novinky

Dne 28. dubna 2020 se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10. Je určeno pouze pro budoucí maturanty, kteří splňují podmínky pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.  V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se co nejdříve, nejpozději však do 30. března 2020, výchovnému poradci Mgr. Reumannovi na email: pavel.reumann@ssesp10.cz  nebo osobně v …

I letos chodíme bruslit na Gutovku

Věra Lencová Novinky

I v letošním roce máme možnost využívat při hodinách tělesné výchovy areál Gutovka – Praha 10. Chodíme bruslit a v létě využíváme horolezeckou stěnu a beachvolejbalové kurty. Za kabinet TV Mgr. Miloslav Albl  

ČD Cargo pozvalo žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy na akci “ Za Slovenskou strelou“

Věra Lencová Novinky

Dne 31. 10. 2019 se žáci oboru provoz a ekonomika dopravy naší školy zúčastnili akce „Za Slovenskou strelou“ na základě pozvání ČD Cargo, a.s. v návaznosti na akci organizovanou sdružením ŽESNAD (Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky), společností KDS – Kladenská dopravní a strojní s.r.o. a SŽDC. Akce začala prohlídkou Centrálního dispečerského pracoviště Praha, potom následoval přesun do železniční stanice …

Technik specialista

Věra Lencová Pracovní příležitosti pro studenty

Policie ČR hledá techniky specialisty se zaměřením na informační technologie a elektroniku. Nabízené oblasti: Mobilní komunikační systémy, Zavádění a oživování elektronických systémů, Informační technologie. Pozice jsou vhodné pro absolventy SŠ i VŠ. Činnost na uvedených pozicích je vykonávána v rámci služebního poměru příslušníka Policie České republiky dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Kontakt: 974 835 …

Učitel/ka odborného výcviku – zaměření elektro slaboproud, spojový mechanik, telekomunikační mechanik

Věra Lencová Koho právě hledáme

SŠES přijme do pracovního poměru učitele/ku odborného výcviku – zaměření elektro slaboproud, spojový mechanik, telekomunikační mechanik na plný pracovní úvazek. Požadované vzdělání (odborná kvalifikace): odborné a pedagogické vzdělání splňující požadavky zákona č. 563/2004, zákon o ped. pracovnících, v platném znění. Platové zařazení: dle platných platových tabulek. Kontakt: Ing. Jan Charvát, statutární zástupce ředitelky školy, tel.: 222 351 046, e-mail: jan.charvat@ssesp10.cz.