Konání jednotné přijímací zkoušky 8. 6. 2020

Věra Lencová Novinky

V souladu se současnou epidemiologickou situací budou jednotné přijímací zkoušky probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, které budou zveřejněny formou přílohy tohoto článku.  Pro úspěšnou realizaci JPZ  je nutné veškeré podmínky důsledně dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán ze zkoušky a musel by okamžitě opustit prostory školy. Chtěli bychom Vás …

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

V souladu se současnou epidemiologickou situací budou maturitní i závěrečné zkoušky probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, které budou zveřejněny formou přílohy tohoto článku.  Pro úspěšnou realizaci MZ i ZZ  je nutné veškeré podmínky důsledně dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán ze zkoušky a musel by okamžitě opustit prostory školy. …

Informace pro žáky a rodiče týkající se hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20

Věra Lencová Novinky

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, v platném znění, ze dne 27. 4. 2020 vedení školy stanovilo pravidla pro hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020, který naleznete v odkazu níže. Informace pro žáky a rodiče týkající se hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2020/21

Věra Lencová Novinky

Přinášíme seznam přijatých uchazečů v 1. kole do všech UČEBNÍCH OBORŮ naší školy pro školní rok 2020/21. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. V případě, že Váš(e) syn (dcera) podal(a) přihlášku na obor zakončený maturitní zkouškou a bude se účastnit Jednotné přijímací zkoušky má možnost …

Školní obědy

Věra Lencová Novinky

Vzhledem k situaci, kdy je prakticky jasné, že do konce letošního školního roku nebude fungovat školní výdejna jídel, žádá škola o přerušení zasílání plateb na účty obědů. Vyúčtování přeplatků proběhne klasicky na přelomu června a července, u končících ročníků žádáme o zrušení plateb trvale. Žákům, kteří budou ve studiu pokračovat postupem do dalšího ročníku, postačí zaslat první platbu na další školní …

Ukliďme Česko

Věra Lencová Novinky

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhala začátkem dubna na území celé České republiky. Jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Protože nebylo možno uskutečnit původně plánovaný organizovaný školní úklid, zapojili se někteří studenti samostatně – a to ve variantě „Rouškový úklid“. Tímto jim děkujeme a přinášíme pár fotek ze zmiňovaného úklidu.

Sdělení ČVUT fakulty strojní našim absolventům

Věra Lencová Novinky

Vážené studentky a Vážení studenti maturitních ročníků, pokud uvažujete o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je pro Vás určen dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška. Dopis najdete zde: https://www.fs.cvut.cz/aktuality/1295-212/dopis-dekana-fakulty-strojni-cvut-budoucim-studentkam-a-studentum/

Info pro žáky školy – NEZAČALY PRÁZDNINY – MÁTE POVINNOST PLNIT ÚKOLY

Věra Lencová Novinky

Znovu připomínáme, že je nutné využívat webové Bakaláře k plnění úkolů, které Vám učitelé zadají. Výuka probíhá distančně, žáci jsou povinni plnit úkoly zadané učiteli. Pokud někdo z Vás stále nemá přístup na Bakaláře, napište na email: info@ssesp10.cz nebo vera.lencova@ssesp10.cz, bude Vám heslo zasláno. Důležité je také přihlašovat se přes žákovské přístupy a ne rodičů.