Úřední hodiny školy pro veřejnost

Věra Lencová Novinky

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády ČR se od 25.11.2020 stanovují úřední hodiny školy pro veřejnost každý den od  8.00 do 14.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky k návratu k prezenční výuce od 25.11.2020

Věra Lencová Novinky

Rozhodnutím ministra školství bude dne 25.11.2020  obnovena „prezenční výuka“ u žáků končících ročníků (maturitních i učebních) a praktické vyučování u všech ročníků. U ostatních ročníků bude i nadále (do odvolání) probíhat distanční výuka v teoretickém vyučování. Určitý návrat k prezenční výuce se týká tedy téměř každého z vás (třídy FD1,FD2 a FD3 nemají v rozvrhu odborný výcvik, takže nadále pokračují …

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY – VČETNĚ TŘÍD

Věra Lencová Novinky

Ve VŠECH prostorách školy je povinné nošení roušek ! Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. V případě nutné osobní návštěvy je třeba si po vstupu do budovy desinfikovat ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, zakrýt si nos a ústa a řídit se pokyny pracovníků recepce. Děkujeme za …

Organizace distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Organizace distanční výuky při distančním vzdělávání: v předmětech uvedených v redukovaném rozvrhu (náhled k dispozici v Bakalářích) se předpokládá on-line výuka prostřednictvím komunikační platformy TEAMS (na rozhodnutí vyučujícího) a účast v těchto hodinách je povinná. Případnou absenci je třeba omlouvat v souladu s ustanoveními školního řádu zpravidla předem. ve výuce odborného výcviku budou ukládány úkoly formou videokonference, případně zadáním prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, na on-line …

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25.11. A 26.11.2020 – PŘIDÁN NÁVOD K PŘIPOJENÍ

Věra Lencová Novinky

Vážení zájemci o studium na naší škole, z důvodu špatné epidemiologické situace škola bohužel ruší klasicky pořádaný Den otevřených dveří, který se měl konat dne 14. 11. 2020. Srdečně ovšem zveme všechny zájemce na virtuální Den otevřených dveří, a to ve dnech 25. 11. a 26. 11. 2020 v době od 17.00 do 18.00 hodin. Plánovaný harmonogram:  25. 11. 2020 …

ON-LINE SCHOLA PRAGENSIS

Věra Lencová Novinky

Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis, jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí. I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i jejich rodičům) získat potřebné informace. Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze …

Maturitní zkouška jaro 2021

Věra Lencová Novinky

Absolventi (netýká se současných žáků školy) mohou už nyní posílat mail na adresu info@ssesp10.cz  s informací o zájmu konat MZ na jaře 2020. Je nutné uvést i z jakých předmětů chtějí MZ konat.  E-mail je třeba zaslat nejpozději do pátku 20. listopadu 2020 a zároveň absolventi, jejichž Doporučení školského poradenského zařízení pozbylo platnosti, odevzdají platné Doporučení. Po uzavření přihlášek nebude možné brát …

Posunutí voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Na základě opatření MŠMT č.j.: MSMT-40610/2020-1 se funkční období členů školské rady prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu se volby do školské rady školy vyhlášené na 30.11.-7.12.2020 ruší a proběhnou v novém termínu v průběhu začátku kalendářního roku 2021. Opatření MŠMT Dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT    

Poradenská činnost v době distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Po celou dobu uzavření škol a distanční výuky je k dispozici pro případné poskytnutí pomoci žákům školní psycholožka, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS nebo emailem (martina.suchardova@ssesp10.cz). Pro případnou pomoc ve výchovné oblasti (možno konzultovat i technické potíže na PC, TEAMS) je k dispozici pro žáky na komunikační platformě TEAMS výchovný poradce školy Mgr. Pavel Reumann (tel.: 732 …