Vyhlášení voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a Volebním řádem schváleným radou hl. m. Prahy usnesením č. 0330 ze dne 22. 3. 2005, (příloha č. 2) volby do školské rady Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10. Volby se uskuteční od 30. listopadu 2020 do 7. prosince 2020 prostřednictvím aplikace …

Uzavření školy ve dnech 26.10.-30.10.2020

Věra Lencová Novinky

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že v týdnu od 26.10. do 30.10.2020 bude budova školy zcela uzavřena. Od 2.11.2020 bude škola otevřena v době od 8.00 do 14.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Poradenská činnost v době distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Po celou dobu uzavření škol a distanční výuky je k dispozici pro případné poskytnutí pomoci žákům školní psycholožka, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS nebo emailem (martina.suchardova@ssesp10.cz). Pro případnou pomoc ve výchovné oblasti (možno konzultovat i technické potíže na PC, TEAMS) je k dispozici pro žáky na komunikační platformě TEAMS výchovný poradce školy Mgr. Pavel Reumann (tel.: 732 …

Informace k distanční výuce – POZOR od 14. 10. 2020 distanční výuka i u odborného výcviku

Věra Lencová Novinky

Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 se od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Od 5. 10. 2020 přešla na distanční vzdělávání již teoretická výuka, odborný výcvik (praktické vyučování) přechází na distanční výuku dnem uvedeným v usnesení 14. 10. 2020. Organizace distanční výuky při distančním …

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK OD 18.9.2020 VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY – VČETNĚ TŘÍD

Věra Lencová Novinky

S účinností od 18.9.2020 je na základě rozhodnutí KHS Praha povinné nošení roušek ve VŠECH prostorách školy. Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. V případě nutné osobní návštěvy je třeba si po vstupu do budovy desinfikovat ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, zakrýt si nos a ústa …

Investice školy 2020

Věra Lencová Novinky

Střední škola elektrotechniky v posledním roce investovala nemalé množství finančních prostředků za účelem zkvalitnění, zlepšení výuky a prostředí, ve kterém žáci i zaměstnanci tráví podstatnou část dne. V areálu v Dubečské ulici byly vybudovány dvě učebny „Polytechnických hnízd“, které slouží k výuce žáků ZŠ a následně i pro výuku žáků naší střední školy. Žáci ZŠ navštěvují naši střední školu za účelem seznámení se s vyučovanými …

Výuka odborného výcviku 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci O škole – Dokumenty).

Ukliďme Česko

Věra Lencová Novinky

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhala začátkem dubna na území celé České republiky. Jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Protože nebylo možno uskutečnit původně plánovaný organizovaný školní úklid, zapojili se někteří studenti samostatně – a to ve variantě „Rouškový úklid“. Tímto jim děkujeme a přinášíme pár fotek ze zmiňovaného úklidu.

I letos chodíme bruslit na Gutovku

Věra Lencová Novinky

I v letošním roce máme možnost využívat při hodinách tělesné výchovy areál Gutovka – Praha 10. Chodíme bruslit a v létě využíváme horolezeckou stěnu a beachvolejbalové kurty. Za kabinet TV Mgr. Miloslav Albl