POZVÁNKA NA DALŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 11. 2021

Věra Lencová Novinky

Vážení zájemci o studium na naší škole, pokud jste nestihli 18.10. návštěvu naší školy, připravují se již nyní pro Vás další Dny otevřených dveří. Po roční pauze pořádáme Dny otevřených dveří opět prezenčně. Máte možnost poznat naši školu osobně, prohlédnout si učebny, zejména zajímavé jsou prohlídky odborných učeben a dílen odborného výcviku, které se škola snažila v posledních letech modernizovat …

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Věra Lencová Novinky

Ve společných prostorách školy je povinné nošení respirátorů – pro žáky, zaměstnance i návštěvy!  V průběhu vyučovací hodiny, pokud žáci sedí, nemusí používat ochranu nosu a úst. Totéž platí i pro pedagogy.  Všechny osoby přicházející do školy jsou povinny vydesinfikovat si ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, nasadit si ochranu nosu a úst a řídit se pokyny recepce.  Děkujeme …

REŽIM ŠKOLNÍ VÝDEJNY JÍDEL PO DOBU KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ

Věra Lencová Novinky

S ohledem na zamezení šíření koronaviru přijala škola následující opatření vycházející z doporučení MZd a MŠMT. Opatření jsou závazná pro všechny strávníky a škola bude vyžadovat jejich dodržování. Více v přiloženém dokumentu. Režim školní výdejny jídel po dobu koronavirových opatření

Výuka odborného výcviku 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci O škole – Dokumenty).

Žádost školy o doložení certifikátů

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče a žáci, žádáme Vás tímto o zaslání skenu (stačí i foto) certifikátu o provedeném očkování žáka pro případ nutnosti dalšího testování žáků na onemocnění COVID 19, o kterém by v budoucnu mohla vláda rozhodnout.  Zároveň tím urychlíte v případě výskytu pozitivního žáka ve třídě rozhodování KHS o stanovení karantény žákům neočkovaným. Očkovaní žáci do karantény dle platných nařízení …

ŠKOLNÍ PŘEBOR V ORIENTAČNÍM BĚHU

Věra Lencová Novinky

Po návratu z distanční výuky do školy  jsme v rámci hodin TV nezaháleli a všichni žáci si vyzkoušeli orientaci v terénu spojenou s během. Na prvním místě a absolutním vítězem školního orientačního běhu kolem Hamerského rybníku se s vynikajícím časem 7:40 min. stal žák třídy FD2 Miroslav Škarda. Druhé místo si svým výkonem  vybojoval Jiří Krubr třída E1. Krásné třetí …

Úspěch žáka SŠES v soutěži programování CNC strojů

Věra Lencová Novinky

Žák Ondřej Heřman z ML4 zvítězil v soutěži programování CNC strojů CAM 2021. Tato soutěž se koná již několik let vždy na jaře a účastní se jí školy z celé republiky. Letos byla pořádána online. Žáci mají za úkol z příkladů z CADu vytvořit operace pro obrábění v CAMu (z operací je možné automaticky vytvořit program pro CNC stroj). Každý …

Ukliďme Česko – ani letos jsme nevynechali

Věra Lencová Novinky

Akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která se koná pravidelně na jaře na území celé České republiky. Cílem je nejen uklidit nepořádek v okolí, ale také propojit lidi, kteří se zajímají o to, co se děje v okolí jejich bydliště. Pravidelně takto uklízíme se žáky okolí naší školy, což letos bohužel nešlo organizovaně. Žáci se tedy zapojili samostatně v …