Testování a informace k JPZ

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče a uchazeči, přinášíme Vám informace týkající se hygienických opatření a testování uchazečů před konáním jednotných přijímacích zkoušek v naší škole. Všechna opatření vycházejí z pokynů a opatření MŠMT a MZ, které jsou pro školy závazné a musí se beze zbytku dodržovat. Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a skutečnost, že nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19. …

Úspěch žáka SŠES v soutěži programování CNC strojů

Věra Lencová Novinky

Žák Ondřej Heřman z ML4 zvítězil v soutěži programování CNC strojů CAM 2021. Tato soutěž se koná již několik let vždy na jaře a účastní se jí školy z celé republiky. Letos byla pořádána online. Žáci mají za úkol z příkladů z CADu vytvořit operace pro obrábění v CAMu (z operací je možné automaticky vytvořit program pro CNC stroj). Každý …

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, od 19. 4. 2021 může škola pořádat konzultace pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školním neúspěchem v maximálním množství 6 žáků ve skupině. Předpokládá se, že v další fázi se budou vracet žáci k praktické výuce. O termínu Vás budeme včas informovat. Žáci musí být testováni na přítomnost onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a …

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY

Věra Lencová Novinky

Ve VŠECH prostorách školy je od 12.4.2021 povinné nošení respirátorů – pro žáky, zaměstnance i návštěvy! Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. V případě nutné osobní návštěvy je třeba si po vstupu do budovy desinfikovat ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, zakrýt si nos a ústa a …

Ukliďme Česko – ani letos jsme nevynechali

Věra Lencová Novinky

Akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která se koná pravidelně na jaře na území celé České republiky. Cílem je nejen uklidit nepořádek v okolí, ale také propojit lidi, kteří se zajímají o to, co se děje v okolí jejich bydliště. Pravidelně takto uklízíme se žáky okolí naší školy, což letos bohužel nešlo organizovaně. Žáci se tedy zapojili samostatně v …

Maturitní třídy – rozhodnutí žáka konat – nekonat ústní MZ z ČJ/AJ a uzavření klasifikace za 2. pololetí

Věra Lencová Novinky

V souvislosti s vydáním pokynů MŠMT ke konání MZ v jarním zkušebním období a uzavřením klasifikace za 2. pololetí přinášíme níže pokyny a informace pro žáky k výše zmiňovanému: Rozhodnutí o tom, zda budou žáci konat nebo nebudou konat ústní zkoušku z Čj a Aj, oznámí ředitelce školy nejpozději do 30. 4. 2021 – dokument bude součástí zkušební dokumentace – …

OBORY, VE KTERÝCH SE NEBUDE KONAT JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Věra Lencová Novinky

V souladu s Opatřením obecné povahy (č.j.: MSMT-43073/2020-3) vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. ledna 2021 rozhodla ředitelka Střední školy elektrotechniky a strojírenství o nekonání jednotné přijímací zkoušky u těchto oboru vzdělávání: Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě) – 26-45-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční specialista) – 63-41-M/01 Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) – 23-45-L01 Odůvodnění rozhodnutí: Počet …

Poradenská činnost v době distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Po celou dobu uzavření škol a distanční výuky je k dispozici pro případné poskytnutí pomoci žákům školní psycholožka, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS nebo emailem (martina.suchardova@ssesp10.cz). Pro případnou pomoc ve výchovné oblasti (možno konzultovat i technické potíže na PC, TEAMS) je k dispozici pro žáky na komunikační platformě TEAMS výchovný poradce školy Mgr. Pavel Reumann (tel.: 732 …