POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 1. 2021 – NÁVOD K PŘIPOJENÍ + VIDEOZÁZNAMY Z JIŽ PROBĚHLÝCH DOD

Věra Lencová Novinky

Vážení zájemci o studium na naší škole, z důvodu špatné epidemiologické situace škola bohužel prozatím ruší klasicky pořádané Dny otevřených dveří, které se měly letos konat. Srdečně ovšem zveme všechny zájemce na virtuální Den otevřených dveří, a to  19. 1. 2021 v době od 17.00 do 18.00 hodin. NÁVOD K PŘIPOJENÍ SE NA VIRTUÁLNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  Můžete si vybrat …

ON-LINE PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – BEZPEČNĚ Z POHODLÍ DOMOVA

Věra Lencová Novinky

Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, bude konat na naší škole povinně přijímací zkoušky, a to formou jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium letos vzhledem k epidemické situaci on-line přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, přihlášení k platformě obdrží každý účastník (zákonný …

OD 4.1.2021 OPĚT PŘECHOD NA DISTANČNÍ VÝUKU

Věra Lencová Novinky

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a posunu do 5. stupně PES přechází výuka na středních školách od 4.1.2021 k distanční výuce (všechny třídy včetně končících ročníků a praktické výuky). Nadále jsou možné prezenční individuální konzultace mezi žákem a vyučujícím, ovšem jen po předchozí domluvě. Ve škole platí povinnost nošení roušky pro všechny přítomné. Organizace distanční výuky při distančním vzdělávání: v předmětech …

Úřední hodiny školy pro veřejnost

Věra Lencová Novinky

Vzhledem k epidemiologické situaci a přechodem protiepidemického systému do 5. stupně PES  se od 4.1.2021 stanovují úřední hodiny školy pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY – VČETNĚ TŘÍD

Věra Lencová Novinky

Ve VŠECH prostorách školy je povinné nošení roušek ! Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. V případě nutné osobní návštěvy je třeba si po vstupu do budovy desinfikovat ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, zakrýt si nos a ústa a řídit se pokyny pracovníků recepce. Děkujeme za …

Posunutí voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Na základě opatření MŠMT č.j.: MSMT-40610/2020-1 se funkční období členů školské rady prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu se volby do školské rady školy vyhlášené na 30.11.-7.12.2020 ruší a proběhnou v novém termínu v průběhu začátku kalendářního roku 2021. Opatření MŠMT Dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT    

Poradenská činnost v době distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Po celou dobu uzavření škol a distanční výuky je k dispozici pro případné poskytnutí pomoci žákům školní psycholožka, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS nebo emailem (martina.suchardova@ssesp10.cz). Pro případnou pomoc ve výchovné oblasti (možno konzultovat i technické potíže na PC, TEAMS) je k dispozici pro žáky na komunikační platformě TEAMS výchovný poradce školy Mgr. Pavel Reumann (tel.: 732 …

Investice školy 2020

Věra Lencová Novinky

Střední škola elektrotechniky v posledním roce investovala nemalé množství finančních prostředků za účelem zkvalitnění, zlepšení výuky a prostředí, ve kterém žáci i zaměstnanci tráví podstatnou část dne. V areálu v Dubečské ulici byly vybudovány dvě učebny „Polytechnických hnízd“, které slouží k výuce žáků ZŠ a následně i pro výuku žáků naší střední školy. Žáci ZŠ navštěvují naši střední školu za účelem seznámení se s vyučovanými …

Ukliďme Česko

Věra Lencová Novinky

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhala začátkem dubna na území celé České republiky. Jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Protože nebylo možno uskutečnit původně plánovaný organizovaný školní úklid, zapojili se někteří studenti samostatně – a to ve variantě „Rouškový úklid“. Tímto jim děkujeme a přinášíme pár fotek ze zmiňovaného úklidu.