Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 2. ročníků – 13. 11. 2019 od 17.00 hod.

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky rodičů žáků 1. a 2. ročníků, které se budou konat dne 13. listopadu 2019 od 17.00 hodin v Jesenické 1, Praha 10.  Rozpis učeben pro jednotlivé třídy bude k dispozici v uvedený den na recepci školy a je ke stažení zde. Pro zjednodušení orientace v budově školy je třeba, aby rodič znal …

POZVÁNKA NA MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES ŠKOLY – PRODEJ LÍSTKŮ TAKÉ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH

Věra Lencová Novinky

Žáci maturitního ročníku si dovolují pozvat všechny rodiče, příbuzné, současné i bývalé žáky školy, učitele a všechny přátele a kamarády na maturitní ples, který se koná 17. února 2020 od 19.00 hodin  ve velkém sále Lucerny. Součástí večera je imatrikulační ples žáků 1. ročníků. Vstupenky lze zakoupit u žáků třídy FS4 každý den v polední pauze od 12:10 do 12:40 …

Naše středeční setkávání – můžeš se připojit i ty

Věra Lencová Novinky

Pravidelně se setkáváme každou středu ve velké zasedací místnosti. Cílem našich setkání je zlepšení komunikačních schopností a získání návyků pro asertivní jednání, které využijeme i v budoucí profesi, na níž se ve škole připravujeme. Tématem setkání je zejména asertivita…… znamená nebýt v komunikaci pasivní, manipulativní nebo agresivní, ale být přímý a ohleduplný k druhým, se současným zachováním svých práv a …

Maturitní zkouška jaro 2020

Věra Lencová Novinky

Absolventi (netýká se současných žáků školy) mohou už nyní posílat mail na adresu info@ssesp10.cz  s informací o zájmu konat MZ na jaře 2020. Je nutné uvést i z jakých předmětů chtějí MZ konat.  E-mail je třeba zaslat nejpozději do čtvrtka 21. listopadu 2019 a zároveň absolventi, jejichž Doporučení školského poradenského zařízení pozbylo platnosti, odevzdají platné Doporučení. Po uzavření přihlášek nebude možné brát …

Vezmi lyže nebo snowboard a pojeď s námi na hory

Věra Lencová Novinky

Letos se lyžařský výcvik pořádá v Herlíkovicích od 8. 3. do 14. 3. 2020. Přihlásit se mohou žáci 1. nebo 2. ročníků. Co musíš teď udělat, abys mohl v březnu jet? Vyplň přihlášku, kterou najdeš v odkazu níže, odevzdej ji učiteli tělesné výchovy a pošli (nebo rodiče) na účet školy do 28. 11. 2019 zálohu. Můžeš zaplatit i v hotovosti …

Byli jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 10.10.2019 žáci tříd ML2, ML3, ML4 a SO2 navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Hlavním tématem letošního ročníku byl Průmysl 4.0 a Digitální továrna. Žáci si postupně prohlédli expozice v jednotlivých pavilonech. Zaujaly je zejména expozice klíčové pro jejich obor vzdělávání, a to obráběcí a tvářecí stroje, materiály a komponenty pro strojírenství a aditivní technologie. Projevili opravdový zájem …

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

sses praha 10 Novinky

Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, koná povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Cílem přípravných kurzů je opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky, zároveň se  účastníci kurzů seznámí s prostředím …

Imatrikulace žáků 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Dne 20. září 2019 proběhla stejně jako v předchozích letech v Obecním domě v Praze imatrikulace žáků 1. ročníků. Více o akci se dočtete v tomto článku. Touto akcí vyjadřuje hl.m. Praha svou podporu řemeslným oborů vzdělávání v rámci programu Podpora odborného vzdělávání a Operačního programu Praha Adaptabilita Řemeslo žije. Vzhledem k velkému množství fotografií nabízíme možnost prohlédnout si všechny …

Výuka odborného výcviku 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci O škole – Dokumenty).

Prohlášení o přístupnosti

sses praha 10 Novinky

Střední škola elektrotechniky a strojírenství se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek …