POZVÁNKA NA POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Věra Lencová Novinky

Naše škola pořádá pravidelně Dny otevřených dveří. Pokud je epidemiologická situace příznivá a je možné uspořádat DOD prezenčně, snažíme se o konání touto formou. Často musíme však z  důvodu špatné epidemiologické situace pořádat Dny otevřených dveří on-line. I tak se snažíme všem zájemcům o studium představit naše obory.  Termíny DOD naleznete zde . Poslední letošní DOD se bude konat 2.2.2022. …

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – i očkovaných a po prodělání nemoci

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, dle nařízení MZd a instrukcím MŠMT musí být všichni žáci (včetně očkovaných a žáků, kteří již COVID prodělali)  testováni na přítomnost onemocnění COVID-19, a to od 17.1.2022 vždy v pondělí.   Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a opatření MŠMT a MZd, které je nutné beze zbytku dodržovat. Samozřejmě platí všechna hygienická opatření …

Škola doporučená zaměstnavateli

Věra Lencová Novinky

Klub zaměstnavatelů pomáhá spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami. Jednou z priorit je rozvoj školství a přenos požadavků ze zaměstnavatelské praxe na různé stupně vzdělávání, od učilišť, přes střední školy, až po univerzity a podpora zájmu o technické vzdělávání již od základních …

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Věra Lencová Novinky

Ve společných prostorách školy je povinné nošení respirátorů – pro žáky, zaměstnance i návštěvy!  V průběhu vyučovací hodiny, pokud žáci sedí, nemusí používat ochranu nosu a úst. Totéž platí i pro pedagogy.  Všechny osoby přicházející do školy jsou povinny vydesinfikovat si ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, nasadit si ochranu nosu a úst a řídit se pokyny recepce.  Děkujeme …

REŽIM ŠKOLNÍ VÝDEJNY JÍDEL PO DOBU KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ

Věra Lencová Novinky

S ohledem na zamezení šíření koronaviru přijala škola následující opatření vycházející z doporučení MZd a MŠMT. Opatření jsou závazná pro všechny strávníky a škola bude vyžadovat jejich dodržování. Více v přiloženém dokumentu. Režim školní výdejny jídel po dobu koronavirových opatření

Výuka odborného výcviku 1. ročníků

Věra Lencová Novinky

Upozorňujeme, že výuka odborného výcviku u žáků 1. ročníků (elektro i strojírenských oborů) probíhá od 7.00 do 13.50 hodin. Bližší informace naleznete v Provozním řádu školy (čl.IV Organizace vyučování), který je k dispozici na našich webových stránkách v sekci O škole – Dokumenty).

Žádost školy o doložení certifikátů

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče a žáci, žádáme Vás tímto o zaslání skenu (stačí i foto) certifikátu o provedeném očkování žáka pro případ nutnosti dalšího testování žáků na onemocnění COVID 19, o kterém by v budoucnu mohla vláda rozhodnout.  Zároveň tím urychlíte v případě výskytu pozitivního žáka ve třídě rozhodování KHS o stanovení karantény žákům neočkovaným. Očkovaní žáci do karantény dle platných nařízení …

ŠKOLNÍ PŘEBOR V ORIENTAČNÍM BĚHU

Věra Lencová Novinky

Po návratu z distanční výuky do školy  jsme v rámci hodin TV nezaháleli a všichni žáci si vyzkoušeli orientaci v terénu spojenou s během. Na prvním místě a absolutním vítězem školního orientačního běhu kolem Hamerského rybníku se s vynikajícím časem 7:40 min. stal žák třídy FD2 Miroslav Škarda. Druhé místo si svým výkonem  vybojoval Jiří Krubr třída E1. Krásné třetí …