EXKURZE OSTRAVA

Věra Lencová Novinky

VOZIDLA SOUČASNOSTI, BUDOUCNOSTI A RADOST Z  VYSOUTĚŽENÝCH DÁRKŮ Dne 11. června 2024 se žáci třídy PD2 zúčastnili exkurze do SOKV (Středisko oprav kolejových vozidel) ČD Cargo, kde se seznámili s lokomotivami elektrické a motorové trakce. Měli  možnost prohlédnout si nejen stanoviště strojvedoucího a strojovnu, ale i zespodu pojezd lokomotivy a z prohlížecí lávky střechu elektrické lokomotivy. Zástupce SOKV nás seznámil …

Výtopna Jaroměř

Věra Lencová Novinky

4.6.2024 byla třída PD1 na exkurzi ve výtopně v Jaroměři. Z Jaroměře se žáci přesunuli do Josefova do katakomb. Výlet se líbil. Všichni si ho užili a ve zdraví se vrátili zpátky. Výlet vlakem žáci uvítali. Velmi užitečný byl  výklad pana učitele Daníčka k vystaveným muzejním exponátům- historické lokomotivy, drezíny, železniční zabezpečovací zařízení. Mgr. Eva Nowická

SŠES přijme učitele/ku ICT

Věra Lencová Novinky

SŠES přijme do pracovního poměru učitele/ku ICT na plný pracovní úvazek (minimálně na 16 hodin týdně). Platové zařazení: dle platných platových tabulek. Nástup: školní rok 2024/2025 Kontakt: Ing. Jan Charvát, statutární zástupce ředitelky školy, tel.: 720 161 895, e-mail: jan.charvat@ssesp10.cz.

Přihlašování se k opravné MZ podzim 2024

Věra Lencová Novinky

Všichni absolventi čtvrtých ročníků, kteří neuspěli v některé části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, popřípadě i v jiných termínech v minulých letech, se mohou přihlašovat k podzimnímu termínu maturitní zkoušky do 19. 6. 2024. Postup přihlašování: Mailem se přihlásíte k maturitní zkoušce na info@ssesp10.cz nejpozději do středy 19. 6. 2024 (v mailu uveďte jméno a příjmení, třídu, předměty, z nichž …

Inspirativní obrábění

Věra Lencová Novinky

V pátek 31.5.2024 navštívili studenti druhého a třetího ročníku oboru Operátor CNC odborný seminář pořádaný firmou Misan a tradičním tuzemským výrobcem řezných nástrojů firmou Dormer Pramet s.r.o.. Akce nazvaná „Inspirativní obrábění“ proběhla v areálu Misan s.r.o. v Lysé nad Labem. V ranní přednáškové části byly studentům představeny inspirativní příklady nasazení nejmodernějších obráběcích strojů a řezných nástrojů. Po přestávce navazovala dopolední …

Exkurze ve společnosti METRANS

Věra Lencová Novinky

Dne 30.5.2024 se studenti druhého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy zúčastnili velmi zajímavé exkurze do prostorů kontejnerového terminálu v Praze – Uhříněvsi společnosti Metrans. Studenti byli seznámeni s historií společnosti, s rozmanitostí i nabídkou pracovních možností. Nechyběla prohlídka rozlehlého areálu včetně ukázky vnitřních prostor kontejneru, kam se odvážní studenti nechali na chvíli zavřít a mohli tak pocítit absolutní tmu. Věřím, že část …

DOD ve firmě Teximp a veletrh ve Fanucu

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 30.5.2024 se studenti třetího ročníku obor operátor CNC zúčastnili dne otevřených dveří ve firmě Teximp a veletrhu robotických příležitostí ve firmě Fanuc. Studenti měli možnost prohlédnout si vystavené obráběcí stroje a roboty a nejen to. Aktivně se účastnili diskuze s vystavovateli o novinkách v oboru, zaměření a směřování firem a pracovních příležitostech v oboru. Propojení školy a praxe, umožnit studentům získat …

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2023/2024 – dodány rozpisy závěrečných zkoušek

Věra Lencová Novinky

Termíny maturitních zkoušek: Kritéria hodnocení jednotlivých částí MZ: Finanční specialista, Provoz a ekonomika dopravy, Telekomunikační a datové sítě + Elektrotechnik, Operátor CNC strojů,  Letecký mechanik, všechny obory ČJ, všechny obory AJ Praktické zkoušky:  FD4 (PD) –   14. 5. 2024 (Pokyny k praktické MZ PD) FD4 (FS) – 13. 5. 2024 (Pokyny k praktické MZ FS) ML4 – 9. 5. – 13. …

Stirlingův motor 2. kolo

Věra Lencová Novinky

Druhé kolo soutěže Stirlingův motor proběhlo 29.5.2024 v Národním technickém muzeu. V letošním, již 18.ročníku, soutěžilo celkem dvaadvacet týmů z různých koutů naší republiky. Soutěžící přivítali organizátoři a ředitel Národního technického muzea, který všem zúčastněným daroval dvě vstupenky s platností jeden rok. Pak už se nad dvěma startovními plameny rozběhly motory. Naše škola měla v soutěži tři týmy, přičemž soutěžící ze …

EXKURZE NA PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA -LIBEŇ: „BANGLE“ A „RANŽÍR“

Věra Lencová Novinky

Dne 28. května 2024 se žáci třídy PD2 zúčastnili exkurze na Provozní pracoviště Praha-Libeň, OPŘ Střed, ČD Cargo. Po poučení o bezpečnosti se třída rozdělila na dvě skupiny, každá doprovázená odborným zaměstnancem ČD Cargo. První skupina se vydala k lokomotivě řady 742, kde se studenti po otevření kapot seznámili s naftovým motorem, palivovým, chladicím, mazacím a vzduchovým okruhem  a dále …