Informace k JPZ

Věra Lencová Novinky

Vážení rodiče a uchazeči, přinášíme Vám informace týkající se konání jednotných přijímacích zkoušek v naší škole. Všem uchazečům, resp. zákonným zástupcům uchazečů, byl odeslán dopis s pozvánkou k JPZ a informacemi k přijímacímu řízení (doporučenou poštou). Pokud někdo dopis do 31. 3. 2023 neobdrží, obraťte se na svoji poštu, často leží zásilka tam. Poté se případně obraťte na studijní oddělení …

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky pražských škol

Věra Lencová Novinky

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci …

Prezentace stáže v Kežmaroku

Věra Lencová Novinky

V rámci výzvy č.54 se v termínu 4.12 – 9.12.2022 čtyři učitelé strojírenských oborů účastnili zahraniční stáže v Kežmaroku. Stáž probíhala na SOŠ Garbiarská a gymnáziu Hviezdoslavova.  Nabyté zkušenosti budou sdílet s kolegy a dále využívat ve své pedagogické praxi. Dne 25.1.2023 proběhne prezentace ze stáže na pedagogické radě školy a níže ji přinášíme i Vám. Prezentace stáže

Exkurze METRANS

Věra Lencová Novinky

I za mrazivého, leč slunečného dne, se žáci 3. a 4. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy zúčastnili velmi zajímavé exkurze do prostorů kontejnerového terminálu v Praze – Uhříněvsi společnosti Metrans. Studenti byli seznámeni s historií společnosti, s rozmanitostí i nabídkou pracovních možností. Nechyběla prohlídka rozlehlého areálu včetně ukázky vnitřních prostor kontejneru, kam se odvážní studenti nechali na chvíli zavřít …

Stáž pedagogů na Slovensku

Věra Lencová Novinky

V rámci výzvy č.54 se v termínu 4.12 – 9.12.2022 čtyři učitelé strojírenských oborů účastnili zahraniční stáže v Kežmaroku. Stáž probíhala na SOŠ Garbiarská a gymnáziu Hviezdoslavova. Stáž byla velmi zajímavá a přínosná. Práce s žáky s OMJ a přístup inkluze na hostitelských školách byla velmi inspirativní. Možnost rozhovorů se žáky a kolegy z hostitelských škol umožnila učitelům naší školy …

PD2 a FD3 v Drážďanech

Věra Lencová Novinky

Žáci 2. a 3.ročníku se před Vánocemi zúčastnili jednodenní exkurze do Drážďan.  Prohlídku města jsme začali na Divadelním náměstí, kde jsme se zastavili před slavnou Saskou státní operou (Semperoper). Poté jsme prošli nádvořím Zwingeru. Navštívili jsme také symbol města Drážďan – kostel Frauenkirche. Prohlídku historického centra města jsme zakončili na centrálním náměstí Altmarkt, kde se koná nejstarší evropský adventní trh …

NAŠE ONLINE DOD

Věra Lencová Novinky

Vážení zájemci o studium na naší škole, pokud jste nestihli naše online DOD, přinášíme Vám záznamy z již proběhlých, které probíhaly online. Nabídka chystaných prezenčních DOD zde. Záznam DOD strojírenských oborů, který se konal v prosinci 2021 Videozáznam z DOD uskutečněného dne 25.11.2020 – elektroobory Videozáznam z DOD uskutečněného dne 26.11.2020 – strojírenské obory Videozáznam z DOD uskutečněného dne 9.12.2020 …

Florbalový turnaj Subterra cup – 2. místo

Věra Lencová Novinky

Dne 30.11.2022 se žáci naší školy zúčastnili florbalového Subterra cupu. Na akci se jim dařilo skvěle, když se po výborných výkonech umístili na 2.místě. V posledním utkání naši žáci dokonce zvítězili vysokým rozdílem 9:2. Za vynikající reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme ke skvělému výsledku!

Projektová výuka v rámci projektu SŠ Elektro – Výzva 54

Věra Lencová Novinky

Dne 12.10.2022 proběhla v rámci projektu SŠ Elektro – Výzva 54 projektová výuka ve třídě ML2. Tématem byl „Vzdělávací systém ve vybraných zemích“. Cílem projektu byl výstup v podobě interaktivních cvičení. V úvodu proběhla krátká přednáška a diskuse s odborníkem. Během první části výuky žáci vyhledali informace o vzdělávání v Kazachstánu, na Ukrajině, ve Vietnamu, na Slovensku a v Bulharsku. …