Termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu – srpen 2021

Věra Lencová Novinky

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za 2. pol. šk. roku 2019/20 se konají od 25. srpna 2021 do 27. srpna 2021. Seznamy jsou řazeny abecedně. Zkoušky v náhradním termínu konají žáci u svých vyučujících, opravné zkoušky před komisí. Složení komisí a jejich umístění v učebnách naleznete v přiloženém dokumentu.  Nové ročníkové vysvědčení za školní rok 2020/21 pro žáky, kteří …

Informace k otevření školy v době letních prázdnin

Věra Lencová Novinky

V době letních prázdnin bude škola pro veřejnost otevřena každý pracovní den od 8.30 do 13.00 hodin s výjimkou dnů od 28. 7. do 30. 7. 2021.  V době úředních hodin si mohou žáci vyzvedávat ročníková vysvědčení  za školní rok 2020/21, případně nevyzvednuté výuční listy.

ŠKOLNÍ PŘEBOR V ORIENTAČNÍM BĚHU

Věra Lencová Novinky

Po návratu z distanční výuky do školy  jsme v rámci hodin TV nezaháleli a všichni žáci si vyzkoušeli orientaci v terénu spojenou s během. Na prvním místě a absolutním vítězem školního orientačního běhu kolem Hamerského rybníku se s vynikajícím časem 7:40 min. stal žák třídy FD2 Miroslav Škarda. Druhé místo si svým výkonem  vybojoval Jiří Krubr třída E1. Krásné třetí …

UPOZORNĚNÍ pro zájemce (budoucí maturanty a žáky budoucích 1. ročníků) o vydání Doporučení školského por. zařízení

Věra Lencová Novinky

Dne 17. června 2021 se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10. Je určeno pouze pro budoucí maturanty (nyní žáky 3. ročníku), kteří splňují podmínky pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a mají již vystavení Doporučení školského poradenského zařízení pro výuku během řádného školního roku.  V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se …

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY A O PŘESTÁVKÁCH

Věra Lencová Novinky

Od 8. 6. 2021 je povinné nošení respirátorů ve společných prostorách školy a o přestávkách – pro žáky, zaměstnance i návštěvy!  V průběhu vyučovací hodiny, pokud žáci sedí, nemusí používat ochranu nosu a úst. Totéž platí i pro pedagogy.  Všechny osoby přicházející do školy jsou povinny vydesinfikovat si ruce pomocí nášlapných stojanů umístěných u vchodu, nasadit si ochranu nosu a …

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče, žáci musí být dle nařízení MZ a MŠMT testováni na přítomnost onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a opatření MŠMT a MZ, které je nutné beze zbytku dodržovat. Samozřejmě platí všechna hygienická opatření – desinfekce rukou, nošení ochrany nosu a úst, sociální rozestupy…. Od 8. 6. 2021 platí pro žáky …

Úspěch žáka SŠES v soutěži programování CNC strojů

Věra Lencová Novinky

Žák Ondřej Heřman z ML4 zvítězil v soutěži programování CNC strojů CAM 2021. Tato soutěž se koná již několik let vždy na jaře a účastní se jí školy z celé republiky. Letos byla pořádána online. Žáci mají za úkol z příkladů z CADu vytvořit operace pro obrábění v CAMu (z operací je možné automaticky vytvořit program pro CNC stroj). Každý …

Ukliďme Česko – ani letos jsme nevynechali

Věra Lencová Novinky

Akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která se koná pravidelně na jaře na území celé České republiky. Cílem je nejen uklidit nepořádek v okolí, ale také propojit lidi, kteří se zajímají o to, co se děje v okolí jejich bydliště. Pravidelně takto uklízíme se žáky okolí naší školy, což letos bohužel nešlo organizovaně. Žáci se tedy zapojili samostatně v …