Exkurze ve společnosti METRANS

Věra Lencová Novinky

Dne 30.5.2024 se studenti druhého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy zúčastnili velmi zajímavé exkurze do prostorů kontejnerového terminálu v Praze – Uhříněvsi společnosti Metrans. Studenti byli seznámeni s historií společnosti, s rozmanitostí i nabídkou pracovních možností. Nechyběla prohlídka rozlehlého areálu včetně ukázky vnitřních prostor kontejneru, kam se odvážní studenti nechali na chvíli zavřít a mohli tak pocítit absolutní tmu. Věřím, že část …

DOD ve firmě Teximp a veletrh ve Fanucu

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 30.5.2024 se studenti třetího ročníku obor operátor CNC zúčastnili dne otevřených dveří ve firmě Teximp a veletrhu robotických příležitostí ve firmě Fanuc. Studenti měli možnost prohlédnout si vystavené obráběcí stroje a roboty a nejen to. Aktivně se účastnili diskuze s vystavovateli o novinkách v oboru, zaměření a směřování firem a pracovních příležitostech v oboru. Propojení školy a praxe, umožnit studentům získat …

Stirlingův motor 2. kolo

Věra Lencová Novinky

Druhé kolo soutěže Stirlingův motor proběhlo 29.5.2024 v Národním technickém muzeu. V letošním, již 18.ročníku, soutěžilo celkem dvaadvacet týmů z různých koutů naší republiky. Soutěžící přivítali organizátoři a ředitel Národního technického muzea, který všem zúčastněným daroval dvě vstupenky s platností jeden rok. Pak už se nad dvěma startovními plameny rozběhly motory. Naše škola měla v soutěži tři týmy, přičemž soutěžící ze …

EXKURZE NA PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA -LIBEŇ: „BANGLE“ A „RANŽÍR“

Věra Lencová Novinky

Dne 28. května 2024 se žáci třídy PD2 zúčastnili exkurze na Provozní pracoviště Praha-Libeň, OPŘ Střed, ČD Cargo. Po poučení o bezpečnosti se třída rozdělila na dvě skupiny, každá doprovázená odborným zaměstnancem ČD Cargo. První skupina se vydala k lokomotivě řady 742, kde se studenti po otevření kapot seznámili s naftovým motorem, palivovým, chladicím, mazacím a vzduchovým okruhem  a dále …

Jednodenní stáž na FS ČVUT

Věra Lencová Novinky

V rámci spolupráce s RCMT ČVUT se vybraní studenti druhého a třetího ročníku 23.5.2024 účastnili jednodenní stáže na půdě FS ČVUT. V úvodu si naši studenti prohlédli laboratoře Ústavu výrobních strojů a zařízení, poté si vyslechli přednášku „Moderní řešení a materiály ve stavbě výrobních strojů“, pod vedením Ing. Matěje Sulitky, Ph.D. Následovalo cvičení v laboratořích, kde si studenti změřili průhyby …

Klub mladých diváků – připoj se k nám

Věra Lencová Novinky

Klub mladých diváků (KMD) nabízí žákům středních škol divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce s jejich vyučujícími. KMD s více než padesátiletou tradicí má v současné době více než 13 000 členů. Formou předplatného se jim nabízí za výhodné ceny návštěvy pražských divadel, a to nejen činohry, ale i taneční, baletní, operní či muzikálová představení. Pokud se k nám chceš …

EXKURZE DO SOKV ÚSTÍ NAD LABEM

Věra Lencová Novinky

Dne 29. dubna 2024 se žáci třídy FD4 zúčastnili exkurze do Střediska oprav kolejových vozidel ČD Cargo v Ústí nad Labem. Na úvod jsme byli seznámeni s úkoly SOKV a umístěním jednotlivých pracovišť v SOKV. Pak následovala prohlídka jednotlivých pracovišť a také různých lokomotiv, např. řady 123, 755, 372, 388.  Mohli jsme se seznámit se stanovištěm strojvedoucího, se strojovnou a …

Exkurze T-mobile

Věra Lencová Novinky

Dne 25. dubna 2024 se žáci 3. ročníku třídy TE3 oboru Telekomunikační a datové sítě zúčastnili exkurze v telekomunikační firmě T – Mobile, která na českém trhu v telekomunikacích působí již od roku 1996 (dříve pod značkou Paegas) a je považována za nejúspěšnější mezinárodní firmu v tomto oboru. Během jednodenní exkurze se studenti seznámili se základními principy dohledového centra, datového …

Žáci dopravního oboru v reklamě

Věra Lencová Novinky

Poslední únorovou sobotu se několik žáků dopravního oboru PD zúčastnilo natáčení reklamy pro České dráhy. Odstavné nádraží Praha jih se proměnilo ve filmový ateliér, kde se sešlo i několik známých českých herců, v čele s panem Ivanem Trojanem. Děkujeme Českým drahám za možnost, že se „dopraváci“ mohli podívat nejen na to, jak vypadá reálné natáčení, ale také si zahrát menší …

Vzácná návštěva na Dubečské

Věra Lencová Novinky

Dne 26. 3. 2024 jsme byli poctěni návštěvou ministra dopravy pana Martina Kupky. Po jeho příjezdu obdržel dárek vyrobený našimi studenty strojírenských oborů, do jejichž dílen a učeben v areálu Dubečská v doprovodu paní ředitelky zavítal. Součástí programu byla nejen prohlídka dopravního sálu, ale také debata se studenty oboru Provoz a ekonomika dopravy. Pan ministr byl potěšen zájmem žáků a na jejich …