Vyjeli jsme na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 6.10.2022 studenti strojírenských oborů (II. – IV.ročník) navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Po dlouhé koronavirové době čítající rušení akcí či jejich omezení si studenti veletrh opravdu užili. Největší zájem byl o pavilon P, kde byly vystaveny obráběcí stroje a pavilon A, který byl zaměřen na aditivní technologie. Stranou ale nezůstaly ani ostatní haly. Studenti tak na vlastní …

Den železnice Plzeň

Věra Lencová Novinky

Studenti druhého a čtvrtého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy se 23.9. 2022 účastnili Dne železnice, který se pro tento rok konal v Plzni. Kromě komentované prohlídky místního depa si všichni mohli prohlédnout moderní i historické lokomotivy. Jedná se o velkolepou akci, která se letos uskutečnila v areálu plzeňského depa, přivítala desítky kusů historické i moderní železniční techniky Českých drah a …

Návštěva veletrhu InnoTrans Berlín

Věra Lencová Novinky

Dne 21.9.2022 se studenti 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy byli podívat na mezinárodním dopravním veletrhu InnoTrans, který se konal po čtyřleté pauze v Berlíně. K vidění zde bylo velké množství různých druhů lokomotiv, vagónů i jejich součástí. Nechyběly ani tramvaje či autobusy. Následující den se studenti seznámili s nejznámějšími památkami Berlína jako je Braniborská brána, Říšský sněm, památník …

Modernizace PC učebny pro technickou dokumentaci

Věra Lencová Novinky

V prázdninových měsících se škole podařilo dovybavit speciální učebnu pro technickou dokumentaci v CADu. Nová technika v učebně pro technickou dokumentaci umožní pomocí grafického rozhraní a elektronické tužky pracovat s objekty jak pro strojírenský, tak pro elektrotechnický CAD. Učebnu nyní profilujeme jako specializovanou a bude rovněž v oblasti dokumentace vybavena kompletním přístupem k českým státním normám a bude doplňovat výuku …

StreTech 2022

Věra Lencová Novinky

Dne 1.6.2022 zástupci žáků strojírenských oborů (1.ročník, 2.ročník, 3.ročník) představili své projekty na Konferenci středoškolské techniky StreTech na půdě ČVUT. První ročník prezentoval didaktickou hru se strojírenskou tématikou, kde hráč prochází školou, od prvního do čtvrtého ročníku až k maturitní zkoušce a odpovídá na otázky. Žáci druhého a třetího ročníku oboru Programátor počítačem řízených strojů prezentovali modely obráběcích strojů, které …

ML1 a ML2 na výstavě 3D EXPO

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 5.5.2022 se studenti prvního a druhého ročníku maturitních strojírenských oborů zúčastnili výstavy 3D Expo na výstavišti v Letňanech. Studenty zaujala zejména expozice týkající se velkoplošných tisků a 3D tisků. Seznámili se s různými technologiemi 3D tisku a s vystavovateli živě diskutovali nejen o novinkách v této oblasti.

Charitativní běh – RUN AND HELP

sses praha 10 Novinky

V úterý 12. dubna 2022 se žáci Střední školy elektrotechniky a strojírenství zapojili již počtvrté do charitativní akci s názvem Běhání, které pomáhá aneb Run and Help.  Akce se konala u blízkého Hamerského rybníka. Žáci a učitelé naší SŠES z Jesenické za každý uběhnutý (obejitý) okruh okolo rybníka v délce téměř 900 metrů přispěli dobrovolnou částkou na Konto Bariéry.  Vybrané …

Ukliďme Česko – i letos jsme se zapojili

Věra Lencová Novinky

Akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která se koná pravidelně na jaře na území celé České republiky. Cílem je nejen uklidit nepořádek v okolí, ale také propojit lidi, kteří se zajímají o to, co se děje v okolí jejich bydliště. Pravidelně takto uklízíme se žáky okolí naší školy. Letos se v rámci výuky předmětu Ekologie dobrovolně zapojila třída CHZ1. …

Škola doporučená zaměstnavateli

Věra Lencová Novinky

Klub zaměstnavatelů pomáhá spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami. Jednou z priorit je rozvoj školství a přenos požadavků ze zaměstnavatelské praxe na různé stupně vzdělávání, od učilišť, přes střední školy, až po univerzity a podpora zájmu o technické vzdělávání již od základních …

ŠKOLNÍ PŘEBOR V ORIENTAČNÍM BĚHU

Věra Lencová Novinky

Po návratu z distanční výuky do školy  jsme v rámci hodin TV nezaháleli a všichni žáci si vyzkoušeli orientaci v terénu spojenou s během. Na prvním místě a absolutním vítězem školního orientačního běhu kolem Hamerského rybníku se s vynikajícím časem 7:40 min. stal žák třídy FD2 Miroslav Škarda. Druhé místo si svým výkonem  vybojoval Jiří Krubr třída E1. Krásné třetí …