Poradenská činnost v době distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Po celou dobu uzavření škol a distanční výuky je k dispozici pro případné poskytnutí pomoci žákům školní psycholožka, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS nebo emailem (martina.suchardova@ssesp10.cz). Pro případnou pomoc ve výchovné oblasti (možno konzultovat i technické potíže na PC, TEAMS) je k dispozici pro žáky na komunikační platformě TEAMS výchovný poradce školy Mgr. Pavel Reumann (tel.: 732 …

NAŠE ON-LINE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VIDEOZÁZNAMŮ

Věra Lencová Novinky

Z důvodu špatné epidemiologické situace nemůže škola pořádat klasické Dny otevřených dveří, kde bychom se s Vámi mohli osobně setkat, ale snažíme se všem zájemcům o studium představit naše obory on-line formou. Proběhlo již několik přenosů, ve kterých se snažili naši pedagogové představit Vám prostory školy, její vybavení, ale i náplň oborů. Pro Vaše dotazy je vždy připravena ve stanovené …

INFORMACE PRO KONČÍCÍ ROČNÍKY

Věra Lencová Novinky

Na základě metodiky vydané MŠMT k letošním maturitním a závěrečným zkouškám přinášíme informace pro končící ročníky týkající se klasifikace 2. pololetí šk. roku 2020/21 a konání MZ a ZZ. 1/ Ve 2. pololetí školního roku 2020/21 budou v končících ročnících vyučovány a klasifikovány pouze předměty potřebné k MZ nebo ZZ. Ostatní předměty budou na vysvědčení za 2. pololetí proškrtnuty. U anglického jazyka a …

Posunutí voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Na základě opatření MŠMT č.j.: MSMT-40610/2020-1 se funkční období členů školské rady prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu se volby do školské rady školy vyhlášené na 30.11.-7.12.2020 ruší a proběhnou v novém termínu v průběhu začátku kalendářního roku 2021. Opatření MŠMT Dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT    

Investice školy 2020

Věra Lencová Novinky

Střední škola elektrotechniky v posledním roce investovala nemalé množství finančních prostředků za účelem zkvalitnění, zlepšení výuky a prostředí, ve kterém žáci i zaměstnanci tráví podstatnou část dne. V areálu v Dubečské ulici byly vybudovány dvě učebny „Polytechnických hnízd“, které slouží k výuce žáků ZŠ a následně i pro výuku žáků naší střední školy. Žáci ZŠ navštěvují naši střední školu za účelem seznámení se s vyučovanými …

I letos chodíme bruslit na Gutovku

Věra Lencová Novinky

I v letošním roce máme možnost využívat při hodinách tělesné výchovy areál Gutovka – Praha 10. Chodíme bruslit a v létě využíváme horolezeckou stěnu a beachvolejbalové kurty. Za kabinet TV Mgr. Miloslav Albl  

ČD Cargo pozvalo žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy na akci “ Za Slovenskou strelou“

Věra Lencová Novinky

Dne 31. 10. 2019 se žáci oboru provoz a ekonomika dopravy naší školy zúčastnili akce „Za Slovenskou strelou“ na základě pozvání ČD Cargo, a.s. v návaznosti na akci organizovanou sdružením ŽESNAD (Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky), společností KDS – Kladenská dopravní a strojní s.r.o. a SŽDC. Akce začala prohlídkou Centrálního dispečerského pracoviště Praha, potom následoval přesun do železniční stanice …

Prosincový zájezd do adventního Berlína třídy FS4

Věra Lencová Novinky

V předvánočním týdnu se uskutečnil výlet třídy FS4 do Berlína. Navštívili jsme jeho nejslavnější místa – např. Říšský sněm, Braniborskou bránu, chrám Berliner Dom i televizní věž na Alexandrově náměstí, kde jsme načerpali vánoční atmosféru na zdejších trzích. Úžasný byl i výhled z 368 metrové televizní věže (Mgr. Petra Heřmanová).