DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NPO

Věra Lencová Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci programu škola pořídila 15 ks NTB pro mobilní počítačovou učebnu v hodnotě 522.000,- Kč a 3D tiskárny včetně příslušenství v hodnotě 150.000,-Kč.        

CNC centrum odborné přípravy

Věra Lencová Projekty

CNC centrum odborné přípravy Název projektu: CNC centrum odborné přípravy Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_044/0003218 Střední škola elektrotechniky a strojírenství se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027) s projektem nesoucí název: „CNC centrum odborné přípravy “ Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování odborné učebny tzv. „CNC centra odborné přípravy“ v prostorách stávající infrastruktury školy, na adresním místě: Dubečská …

OP JAK-ŠABLONY PRO SŠ a VOŠ I

Věra Lencová Projekty

OP JAK-ŠABLONY PRO SŠ a VOŠ I Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 3067, 10600 Praha, IČ: 00639133 je realizátorem projektu s názvem: SŠES – Šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003144 v rámci Výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I Operační program Jan Amos Komenský OP JAK. Doba realizace: od 01. 07. 2023 do 31. 01. 2026. …

Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – Výzva 54

Věra Lencová Projekty

Výzva č. 54 – Operační program Praha – Pól růstu ČR SŠES je realizátorem projektu SŠE Elektro 54 (č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071 /0002008) od 1.1.2021 do 31.12.2022. Škola je v rámci projektu zapojena do těchto aktivit: 3.1 Projektová výuka Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (45 min. projektové výuky pro 1 třídu v týmu pedagog a odborník). Zaměření projektu:  Propojování aktivit multikulturní …

iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Věra Lencová Projekty

Výzva č. č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP Od 1.1.2022 do 30.11.2023 je SŠES realizátorem projektu s názvem: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) na základě žádosti v rámci Výzvy č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP (dále jen …

Implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání

Věra Lencová Projekty

Výzva č. 02_19_078 Implementace Krajských akčních plánů II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Od 1.9.2021 do 30.11.2023 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 v rámci 02_19_078 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj …

Šablony II

Věra Lencová Projekty

Šablony II Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3 OP VVV Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). …

Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Věra Lencová Projekty

Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů Název projektu: Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000864 Operační program: Operační program Praha-pól růstu ČR, OPPPR Výzva: 37. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol Předpokládaná výše CZV: 2,4 mil. Kč Fyzická realizace projektu: od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019 Cíl/výstup projektu: Hlavním cílem projektu …

Obnova strojového parku a IT

sses praha 10 Projekty

Obnova strojového parku a IT, OPPPR Operační program Praha – pól růstu ČR   Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397 Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR, OPPPR Výzva: 07_16_036, 20. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol Předpokládaná výše CZV: 2,5 mil. Kč Fyzická realizace projektu: od 01. 05. 2018 do 31. 12. 2018   Cíl/výstup …

Šablony I

Věra Lencová Projekty

Šablony I OPVVV, Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). …