Šablony II

Věra Lencová Projekty

Šablony II Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3 OP VVV Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). …

Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Věra Lencová Projekty

Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů Název projektu: Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000864 Operační program: Operační program Praha-pól růstu ČR, OPPPR Výzva: 37. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol Předpokládaná výše CZV: 2,4 mil. Kč Fyzická realizace projektu: od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019 Cíl/výstup projektu: Hlavním cílem projektu …

Obnova strojového parku a IT

sses praha 10 Projekty

Obnova strojového parku a IT, OPPPR Operační program Praha – pól růstu ČR   Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397 Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR, OPPPR Výzva: 07_16_036, 20. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol Předpokládaná výše CZV: 2,5 mil. Kč Fyzická realizace projektu: od 01. 05. 2018 do 31. 12. 2018   Cíl/výstup …

Šablony I

Věra Lencová Projekty

Šablony I OPVVV, Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). …