Kontakty na zaměstnance

Vedení školy


Důležité kontakty


Jméno
Funkce
Telefon
Email
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Ředitelka školy
+420 222 351 000
simona.nesvadbova@ssesp10.cz
Bc. Pavel Friml
Statutární zástupce ředitelky, Zástupce ředitelky pro PV
+420 222 351 045
+420 602 878 161
pavel.friml@ssesp10.cz
Ing. Jan Charvát
Zástupce ředitelky pro personalistiku a provoz
+420 222 351 046
+420 720 161 895
jan.charvat@ssesp10.cz
PhDr. Petr Novotný
Zástupce ředitelky pro TV
+420 222 351 048
+420 731 127 900
petr.novotny@ssesp10.cz
Kontakt
 
Telefon
Ústředna – recepce
Jesenická 1
+420 222 351 041
Vrátnice
Dubečská 34
+420 222 351 050
Tělocvična
Dubečská 34, budova F
+420 222 351 033
Studijní oddělení
Irena Cvrkalová
+420 222 351 043
Personalistika zaměstnanců a žáků, stravování žáků,
Věra Lencová
+ 420 222 351 054
Pokladna
Jana Mlýnková
+ 420 222 351 051
Nábor žáků
Bc. Jan Valvoda
+ 420 222 351 062
+ 420 736 201 515
Knihovna
Irena Cvrkalová, Jesenická 1, budova B
+420 222 351 056, 043

Pedagogičtí pracovníci


Jméno
Funkce
Telefon
Email
Mgr. Miloslav Albl
Učitel, školní metodik enviromentální výchovy
+420 222 351 014
miloslav.albl@ssesp10.cz
Mgr. Helena Bartáková
Učitelka
+420 222 351 035
helena.bartakova@ssesp10.cz
Ing. Dana Budaiová
Učitelka
+420 222 351 023
dana.budaiova@ssesp10.cz
Mgr. Lucie Budinská
Učitelka
+420 222 351 028
lucie.budinska@ssesp10.cz
David Březina, DiS., MBA, Ed.D., LL.M.
Učitel
+420 222 351 010
david.brezina@ssesp10.cz
Bohumil Daníček
Učitel
+420 222 351 011
bohumil.danicek@ssesp10.cz
Mgr. Bc. Tomáš Droščák, DiS.
Učitel OV
+420 222 351 061
tomas.droscak@ssesp10.cz
Bc. Martin Filip
Učitel OV
+420 222 351 053
martin.filip@ssesp10.cz
Ing. Bc. Lucie Franková
Učitelka
+420 222 351 023
lucie.frankova@ssesp10.cz
Daniel Grešl
Učitel OV
+420 222 351 065
daniel.gresl@ssesp10.cz
Mgr., MBA Tereza Hauffenová
Učitelka
+420 222 351 028
tereza.hauffenova@ssesp10.cz
Jiří Hanzalík
Učitel OV
+420 222 351 073
ov-strojari@ssesp10.cz
Mgr. Petra Heřmanová
Učitelka
+420 222 351 025
petra.hermanova@ssesp10.cz
Martin Houdek
Učitel
+420 222 351 031
martin.houdek@ssesp10.cz
Mgr. Ivana Janotová
Učitelka
+420 222 351 016
ivana.janotova@ssesp10.cz
Ing. Lada Janečková
Učitelka
+420 222 351 026
lada.janeckova@ssesp10.cz
Mgr. Karla Janečková
Učitelka
+420 222 351 026
karla.janeckova@ssesp10.cz
Bc. Alena Jelínková
Učitelka
+420 222 351 031
alena.jelinkova@ssesp10.cz
Ing. Bc. Zdeněk Johanovský
Učitel
+420 222 351 013
zdenek.johanovsky@ssesp10.cz
Daniel Kadidlo
Učitel
+420 222 351 020
daniel.kadidlo@ssesp10.cz
Bc. Tomáš Kladiva
Učitel OV
+420 222 351 066
tomas.kladiva@ssesp10.cz
Filip Konečný
Učitel OV
+420 222 351 062 Jesenická
+420 222 351 007 Průhonická
filip.konecny@ssesp10.cz
Mgr. Jiří Kos
Učitel
+420 222 351 025
jiri.kos@ssesp10.cz
Ing. Jan Křižánek
Učitel
+420 222 351 017
jan.krizanek@ssesp10.cz
Mgr. Petra Kubálková, MBA
Učitelka
+420 222 351 035
petra.kubalkova@ssesp10.cz
Mgr. Marek Mandler
Učitel
+420 222 351 014
marek.mandler@ssesp10.cz
Olga Mandlerová
Učitelka
+420 222 351 018
olga.mandlerova@ssesp10.cz
PhDr. Věra Medňanská
Učitelka
+420 222 351 018
vera.mednanska@ssesp10.cz
Roman Mík
Učitel OV
+420 222 351 077
ov-strojari@ssesp10.cz
Ing. Bc. Martin Mikušiak
Učitel
+420 222 351 064
martin.mikusiak@ssesp10.cz
Mgr. Kateřina Míčová
Učitelka
+420 222 351 027
katerina.micova@ssesp10.cz
Mgr. Jitka Moravcová
Učitelka
+420 222 351 020
jitka.moravcova@ssesp10.cz
Mgr. Eva Nowická
Učitelka
+420 222 351 040
eva.nowicka@ssesp10.cz
Mgr. Kamil Novák
Učitel
+420 222 351 013
kamil.novak@ssesp10.cz
Ing. Jan Miroslav Oharek
Učitel
+420 222 351 012
jan.oharek@ssesp10.cz
Mgr. et Bc. Zdeněk Pagač
Učitel
+420 222 351 014
zdenek.pagac@ssesp10.cz
Mgr. Jaroslava Peřinová
Učitelka
+420 222 351 027
jaroslava.perinova@ssesp10.cz
Filip Peter
Učitel
+420 222 351 031
filip.peter@ssesp10.cz
Ing. Jakub Petruška
Učitel
+420 222 351 017
jakub.petruska@ssesp10.cz
Tomáš Pittner
Učitel OV
+420 222 351 075
ov-strojari@ssesp10.cz
Jitka Reilichová
Vedoucí učitelka OV str. oborů
+420 222 351 070
jitka.reilichova@ssesp10.cz
Mgr. Pavel Reumann
Učitel, výchovný poradce
+420 732 160 074,
+420 222 351 012
pavel.reumann@ssesp10.cz
Zdeněk Richter
Učitel OV
zdenek.richter@ssesp10.cz
Mgr. Jana Rokosová
Učitelka
+420 222 351 021
jana.rokosova@ssesp10.cz
PaedDr. Martin Sekal
Učitel
+420 222 351 021
martin.sekal@ssesp10.cz
Ing. Miroslav Skácel
Učitel
+420 222 351 024
miroslav.skacel@ssesp10.cz
Mgr. Miloslava Sobotková
Učitelka
+420 222 351 016
miloslava.sobotkova@ssesp10.cz
Martin Slabý
Učitel OV
+420 222 351 062
martin.slaby@ssesp10.cz
Mgr. Jan Steiner
Učitel
+420 222 351 010
jan.steiner@ssesp10.cz
Marek Stejskal
Učitel OV
+420 222 351 071
ov-strojari@ssesp10.cz
Mgr. Martina Suchardová
Školní psycholožka
+420 222 351 041
martina.suchardova@ssesp10.cz
Ing. Petr Šenkýř
Učitel
+420 222 351 029
petr.senkyr@ssesp10.cz
PaeDr. Michal Šíba
Učitel
+420 222 351 019
michal.siba@ssesp10.cz
Josef Šír
Učitel OV
+420 222 351 079
ov-strojari@ssesp10.cz
Mgr. Jaroslav Štefan
Učitel
+420 222 351 016
jaroslav.stefan@ssesp10.cz
Mgr. Kateřina Štíchová
Učitelka
+420 222 351 013
katerina.stichova@ssesp10.cz
Martin Štrejbar
Učitel OV
+420 222 351 062
martin.strejbar@ssesp10.cz
Bc. Dana Trojánková
Učitelka OV
+420 222 351 061
dana.trojankova@ssesp10.cz
Bc. Jaroslav Tuček
Učitel OV
+420 222 351 074
jaroslav.tucek@ssesp10.cz
Ing. Iveta Tvrdková-Karmazínová
Učitelka
+420 222 351 021
iveta.tvrdkova@ssesp10.cz
Bc. Jan Valvoda
Učitel OV a TV, nábor žáků
+420 222 351 062, 017
+420 736 201 515
jan.valvoda@ssesp10.cz
Robert Vaniš
Učitel OV
+420 222 351 078
ov-strojari@ssesp10.cz
Jaroslav Veselý
Učitel
+420 222 351 031
jaroslav.vesely@ssesp10.cz
Mgr. Pavel Vodáček
Učitel
+420 222 351 049
pavel.vodacek@ssesp10.cz
Mgr. Jaroslav Volenec
Učitel
+420 222 351 030
+420 222 351 023
jaroslav.volenec@ssesp10.cz
Miloš Zach
Učitel
+420 222 351 022
milos.zach@ssesp10.cz
Ing. Petr Závěšický
Učitel
+420 222 351 049
petr.zavesicky@ssesp10.cz
Bc. René Zeman
Učitel OV
+420 222 351 060
rene.zeman@ssesp10.cz
Bc. Petr Žďárský
Učitel OV
+420 222 351 069
petr.zdarsky@ssesp10.cz

Nepedagogičtí pracovníci


Jméno
Funkce
Telefon
Email
Binar Zdeněk
Vrátný
+420 222 351 041
zdenek.binar@ssesp10.cz
Bentsa Alona
Obchodně provozní pracovnice
+420 222 351 055
info@ssesp10.cz
Bušková Božena
Ostraha a úklid
-
info@ssesp10.cz
Cvrkalová Irena
Referentka studijního oddělení
+420 222 351 043
studijni@ssesp10.cz
Daněk Josef
Vrátný
+420 222 351 041
josef.danek@ssesp10.cz
Hlatký Rostislav
Údržbář, pracovník výdejny
+420 222 351 058
info@ssesp10.cz
Lencová Věra
Referentka personálního oddělení
+420 222 351 054
vera.lencova@ssesp10.cz
Melenevych Nataliya
Obchodně provozní pracovnice
+420 222 351 055
info@ssesp10.cz
Mlýnková Jana
Ekonomka-účetní, pokladní
+420 222 351 051
jana.mlynkova@ssesp10.cz
Rejzek Jiří
Údržbář
+420 222 351 059
info@ssesp10.cz
Široká Renáta
Referentka oddělení správy majetku
+420 222 351 052
renata.siroka@ssesp10.cz
Taula Jan
Správce budov, zásobovač
+420 222 351 008
+420 731 686 520
jan.taula@ssesp10.cz
Vachta Vojtěch
Údržbář
+420 222 351 059
info@ssesp10.cz