Maturitní zkouška jaro 2021

Věra Lencová Novinky

Absolventi (netýká se současných žáků školy) mohou už nyní posílat mail na adresu info@ssesp10.cz  s informací o zájmu konat MZ na jaře 2020. Je nutné uvést i z jakých předmětů chtějí MZ konat.  E-mail je třeba zaslat nejpozději do pátku 20. listopadu 2020 a zároveň absolventi, jejichž Doporučení školského poradenského zařízení pozbylo platnosti, odevzdají platné Doporučení. Po uzavření přihlášek nebude možné brát již na později dodané Doporučení zřetel.

Jakmile bude SŠES moci z IS Certis vytisknout  přihlášky, umístíme na webové stránky školy informaci, že přihlášky k MZ jsou připraveny a zájemci o MZ je musí přijít osobně do školy překontrolovat a podepsat. Podepsaná přihláška k MZ musí být podána k rukám ředitelky školy nejpozději 3. prosince 2020.

Následně SŠES předá každému žákovi proti jeho podpisu výpis z přihlášky z IS Certis –  cca ve dnech okolo 20. prosince 2020 .

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 720 161 895, nebo na  e-mailové adrese  info@ssesp10.cz