Přihlašování se k MZ jaro 2023

Věra Lencová Novinky

Absolventi (netýká se současných žáků školy) mohou už nyní posílat mail na adresu info@ssesp10.cz  s informací o zájmu konat opravnou MZ na jaře 2023. Je nutné uvést i z jakých předmětů chtějí opravnou MZ konat.  E-mail je třeba zaslat nejpozději do úterý 22. listopadu 2022 a zároveň absolventi, jejichž Doporučení školského poradenského zařízení pozbylo platnosti, odevzdají platné Doporučení. Po uzavření přihlášek nebude možné brát již na později dodané Doporučení zřetel.

Jakmile bude SŠES moci z IS Certis vytisknout  přihlášky, bude Vás kontaktovat PhDr. Novotný a musíte si přijít osobně do školy přihlášku překontrolovat a podepsat Podepsaná přihláška k MZ musí být podána k rukám ředitelky školy nejpozději 1. prosince 2022.

Následně SŠES předá (zašle emailem) každému žákovi výpis z přihlášky z IS Certis –  cca ve dnech okolo 20. prosince 2022 .

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 720 161 895, nebo na  e-mailové adrese  info@ssesp10.cz