Byli jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Věra Lencová Novinky

Ve čtvrtek 10.10.2019 žáci tříd ML2, ML3, ML4 a SO2 navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Hlavním tématem letošního ročníku byl Průmysl 4.0 a Digitální továrna. Žáci si postupně prohlédli expozice v jednotlivých pavilonech. Zaujaly je zejména expozice klíčové pro jejich obor vzdělávání, a to obráběcí a tvářecí stroje, materiály a komponenty pro strojírenství a aditivní technologie. Projevili opravdový zájem o moderní technologie, diskutovali mezi sebou, s pedagogy i se zástupci jednotlivých firem. Žáci vyšších ročníků se zajímali i o vystavovatele ze strany vysokých škol, porovnávali jednotlivé univerzity a obory, které se na nich vyučují. Zajímali se i o vybavení jednotlivých vysokých škol. I když se na některých studentech cestou zpět projevila únava z náročného dne, pokračovali v diskuzi i ve vlaku cestou zpět. Celkově hodnotili žáci akci jako velmi přínosnou pro jejich budoucí profese.