Byli jsme v Drážďanech

Věra Lencová Novinky

Studenti 1.,2. a 3.ročníku se již tradičně před Vánocemi zúčastnili jednodenní exkurze do Drážďan.  Prohlídku města jsme začali na Divadelním náměstí, kde jsme se zastavili před slavnou Saskou státní operou (Semperoper). Poté jsme prošli nádvořím Zwingeru. Také jsme navštívili symbol města Drážďan – kostel Frauenkirche. Prohlídku historického centra města jsme zakončili na centrálním náměstí Altmarkt, kde se koná nejstarší evropský adventní trh Striezelmarkt. Studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy nevynechali návštěvu Dopravního muzea, kde si prohlédli 4 stálé a rozsáhlé expozice věnované silniční, lodní, letecké a železniční dopravě. Největším zážitkem byla počítačově řízená modelová železnice na ploše 325 m2. (Mgr. Petra Heřmanová)