ČD Cargo pozvalo žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy na akci “ Za Slovenskou strelou“

Věra Lencová Novinky

Dne 31. 10. 2019 se žáci oboru provoz a ekonomika dopravy naší školy zúčastnili akce „Za Slovenskou strelou“ na základě pozvání ČD Cargo, a.s. v návaznosti na akci organizovanou sdružením ŽESNAD (Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky), společností KDS – Kladenská dopravní a strojní s.r.o. a SŽDC. Akce začala prohlídkou Centrálního dispečerského pracoviště Praha, potom následoval přesun do železniční stanice Praha Libeň, kde mohli žáci sledovat sestavu vlaku a související úkony. Dále pokračovala cesta do Hranic na Moravě, zpříjemněná občerstvením, kde následovala prohlídka rekonstruované Slovenské strely. Zasvěcený výklad podal koordinátor restaurátorských prací pan Jiří Střecha přímo ve Slovenské strele. Chvíli před zpáteční cestou si žáci zpestřili fotografováním „tornád“ (řada 460) a v 16:30 hodin se dal zážitkový vlak dopravovaný Vectronem do pohybu. Při zpáteční cestě čekalo na žáky opět občerstvení a pobyt ve vlaku si zpestřili diskotékou ve voze k tomu speciálně vybaveném spolu s žáky dalších dvou škol, kteří se akce rovněž zúčastnili.

(Bc. Marek Gabriely)