Den železnice Plzeň

Věra Lencová Novinky

Studenti druhého a čtvrtého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy se 23.9. 2022 účastnili Dne železnice, který se pro tento rok konal v Plzni. Kromě komentované prohlídky místního depa si všichni mohli prohlédnout moderní i historické lokomotivy.

Jedná se o velkolepou akci, která se letos uskutečnila v areálu plzeňského depa, přivítala desítky kusů historické i moderní železniční techniky Českých drah a jejich partnerů. Areál byl již tradičně rozdělen do tří světů – světa historie, změny a zábavy.

Mgr. Petra Heřmanová