DOPLATEK LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU – do 31. ledna 2020

Věra Lencová Novinky

Blíží se termín lyžařského výcviku a je nutné zaplatit doplatek. Platbu ve výši 2.850,-Kč zasílejte nejpozději do 31. ledna 2020 na účet školy 2003760004/6000, variabilní symbol: rodné číslo žáka. Doplatek můžete vložit na účet školy také v hotovosti v pokladně školy.