Elektrotechnická olympiáda

Věra Lencová Novinky

Dne 18. 6. 2024 proběhlo na SŠES historicky 1. slavnostní předávání ocenění z elektrotechnické olympiády  pro školní rok 2023/2024. V rámci prvního ročníku se olympiáda konala z předmětu Základy elektrotechniky pro studijní program Telekomunikační a datové sítě. Žáci měli v rámci první části za úkol vypracovat teoretický písemný test, jehož součástí byly průřezové okruhy z předmětu Základy elektrotechniky, které se naučili za celý školní rok. Součástí písemného testu byly i početní příklady, a to na stejnosměrné obvody, magnetické obvody a na obvody střídavé bez využití symbolicko – komplexní metody. V druhé části si studenti losovali jeden odborný okruh z dvaceti, o kterém následně 10 minut hovořili. V rámci elektrotechnické olympiády z předmětu Základy elektrotechniky se na 1. místě umístil žák Matěj Schnajberk s procentuální úspěšností 100%, na 2. místě se umístili žáci Matěj Stolz a Filip Stamenov s procentuální úspěšností 90%, na 3. místě se umístili žáci Matěj Menšík a Jan Sedlák s procentuální úspěšností 80%. Elektrotechnická olympiáda se konala i v druhém ročníku z předmětu Digitální technika pro studijní program Mechanik elektrotechnik. Žáci měli za úkol navrhnout semafor pro automobily a chodce na základě zadaných pravidel. K úspěšné realizaci studenti využili veškeré poznatky, které se v rámci předmětu Digitální technika naučili. Jednalo se zejména o tato průřezová témata: paměťové logické obvody, sekvenční logické obvody a minimalizace logických funkcí pomocí Karnaughovy mapy bez využití metody Quine Mecluskey. V rámci elektrotechnické olympiády z předmětu Digitální technika se na 1. místě umístil žák Martin Houdek s procentuální úspěšností 100%, na 2. místě se umístil žák Pavel Stromajer s procentuální úspěšností 90%, na 3. místě se umístil žák Matěj Kořánek s procentuální úspěšností 80%.  Studenti za své úspěchy obdrželi pamětní medaili a diplom s logem školy a jako bonus myš k počítači. Úspěch našich studentů v elektrotechnické olympiádě je hmatatelným důkazem, že elektrotechnické vědy přetrvají v dalších generacích. Protože v této olympiádě uspěli, tak s největší pravděpodobností mají bez problému otevřené dveře do dalšího studia ve vyšších ročnících na naší škole, ale i v budoucím povolání, případně na VŠ. Jako učitel mohu jen vyslovit přání, že tomu tak opravdu bude a já i naše škola na Vás budeme dnes i v budoucnu právem hrdí.

Za komisi elektrotechnických předmětů

Daniel Kadidlo