EXKURZE OSTRAVA

Věra Lencová Novinky

VOZIDLA SOUČASNOSTI, BUDOUCNOSTI A RADOST Z  VYSOUTĚŽENÝCH DÁRKŮ

Dne 11. června 2024 se žáci třídy PD2 zúčastnili exkurze do SOKV (Středisko oprav kolejových vozidel) ČD Cargo, kde se seznámili s lokomotivami elektrické a motorové trakce. Měli  možnost prohlédnout si nejen stanoviště strojvedoucího a strojovnu, ale i zespodu pojezd lokomotivy a z prohlížecí lávky střechu elektrické lokomotivy. Zástupce SOKV nás seznámil se systémem údržby a se zařízeními, která jsou za tím účelem používána. Kladně byly hodnoceny znalosti žáků naší školy v oblasti konstrukce lokomotiv, které prokazovali při exkurzi. Následně jsme se přesunuli vlakem na Rail Business Days, kde jsme se věnovali především výstavě hnacích vozidel, jejíž součástí byla například elektrická jednotka s trakční baterií. Historii v úrovni tradice našeho průmyslu reprezentovala  legendární „Slovenská strela“.  Žáci využili možnost zastavit se na stáncích ČD Cargo a při vědomostní soutěži získat dárky, takže si odváželi domů nejen nové znalosti, ale i dárky. Exkurze navazovala na probíranou teorii ve škole a umožnila ověřit si teoretické znalosti v praxi. I když při výuce je využíván pro větší názornost dataprojektor, tak tím nelze nahradit možnost seznámit se s konstrukcí hnacích vozidel v reálu.

Jaroslav Veselý