Festival vědy 2019

sses praha 10 Novinky

Dne 4.9.2019 se studenti třetího a čtvrtého ročníku maturitních strojírenských oborů zúčastnili akce „Festival vědy“, který probíhal na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Seznámili se s prací jednotlivých fakult ČVUT a ostatních škol.

Studenti živě diskutovali nejen na stánku FS ČVUT, ale také mezi sebou a u ostatních vystavovatelů. Měli možnost vyzkoušet si značné množství aktivit, jak z oblasti vědeckých pokusů, tak i jiných oborů lidské činnosti. Na stánku BESIP si v reálném automobilu vyzkoušeli, jak se člověk cítí při převržení vozidla. Následně studenti čtvrtého ročníku navštívili Technickou knihovnu, kterou budou využívat při své přípravě k maturitní zkoušce. Celá akce proběhla v příjemném, přátelském a tvůrčím duchu.
Za komisi strojírenských oborů Ing. Bc. Lucie Franková
(fotogalerie v celém článku)