Info pro zaměstnance školy k 31. 3. 2020

Věra Lencová Novinky

Škola bude s největší pravděpodobností otevřena pro nutné vyřízení pracovních záležitostí zaměstnanců dne 31. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Po celou dobu pobytu zaměstnanců ve škole je nařízeno vládou ČR nosit ochranné roušky nebo jakoukoliv ochranu nosu a úst. V zájmu zdraví svého i ostatních využívejte osobní automobily pro přepravu do zaměstnání.