Informace k distanční výuce – POZOR od 14. 10. 2020 distanční výuka i u odborného výcviku

Věra Lencová Novinky

Usnesením Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 se od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Od 5. 10. 2020 přešla na distanční vzdělávání již teoretická výuka, odborný výcvik (praktické vyučování) přechází na distanční výuku dnem uvedeným v usnesení 14. 10. 2020.

Organizace distanční výuky při distančním vzdělávání:

  • v předmětech uvedených v redukovaném rozvrhu (náhled k dispozici v Bakalářích – bude přidáván postupně) se předpokládá on-line výuka prostřednictvím komunikační platformy TEAMS (na rozhodnutí vyučujícího) a účast v těchto hodinách je povinná. Případnou absenci je třeba omlouvat v souladu s ustanoveními školního řádu zpravidla předem.
  • ve výuce odborného výcviku budou ukládány úkoly formou videokonference, případně zadáním prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, na on-line schůzky budou žáci pozváni vyučujícím. Pro omlouvání absence platí stejná pravidla jako při distanční výuce v teorii.
  • v předmětech v rozvrhu neuvedených bude vyučování probíhat off-line výukou (zadávání úkolů, referátů) opět prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, přičemž plnění zadaných úkolů v daném rozsahu a termínech je také povinné a podléhá klasifikaci podle ustanovení školního řádu. Případné omlouvání nesplnění úkolu se řídí výše uvedeným.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme sledovat webové stránky a Bakaláře, kde budou průběžně poskytovány informace k aktuální situaci.

Stravování –  od 14. 10. 2020 školní výdejna jídel obědy nevydává, všechny obědy byly od tohoto dne hromadně odhlášeny. Školní bufet je po dobu distanční výuky uzavřen.

Pro vyřízení nezbytně nutných administrativních úkonů bude škola otevřena v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin. V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat Ing. Charváta – tel.: 720 161 895, email: jan.charvat@ssesp10.cz .