Informace pro žáky k návratu k prezenční výuce od 25.11.2020

Věra Lencová Novinky

Rozhodnutím ministra školství bude dne 25.11.2020  obnovena „prezenční výuka“ u žáků končících ročníků (maturitních i učebních) a praktické vyučování u všech ročníků. U ostatních ročníků bude i nadále (do odvolání) probíhat distanční výuka v teoretickém vyučování. Určitý návrat k prezenční výuce se týká tedy téměř každého z vás (třídy FD1,FD2 a FD3 nemají v rozvrhu odborný výcvik, takže nadále pokračují jen v distanční výuce).

  • Prezenční výuka je povinná !
  • Bude probíhat podle platného rozvrhu – a to od 7.50 hod. teoretické vyučování a od 8.00 hod. odborný výcvik, který bude zároveň končit ve 14.00 hod.
  • Distanční výuka bude probíhat v časech uvedených v platném rozvrhu na daný den stejně jako doposud prostřednictvím komunikační platformy TEAMS
  • Končící ročníky prezenční výuka jak v teoretických hodinách, tak v praktickém vyučování (třídy E3, SZ3, CHZ1, SO3, FD4, ML4, TE4)
  • Nekončící ročníky prezenční výuka v praktickém vyučování a distanční výuka v teoretickém vyučování (třídy E1, ET1, FD1, ML1, SO1, SZ1, TE1, E2, SZ2, SO2, ET2, TE2, FD2, ML2, ET3, TE3, FD3, ML3)
  • Tělesná výchova nebude u končících ročníků vyučována
  • Výuka  bude probíhat za velmi přísných hygienických podmínek, platí stejná pravidla jako před přechodem na distanční výuku, ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušek včetně výuky (Pravidla pobytu a pohybu pro žáky v budovách SŠES)
  • Je nutné v co největší míře využívat stojanů na dezinfekci (jsou umístěny ve všech prostorách školy), zvýšenou hygienu rukou i ve třídách a dílnách OV, omezit shlukování a dodržovat dané rozestupy (2 m).
  • Stravování bude zajištěno od středy 25.11.2020 – jídelníček bude na webových stránkách zveřejněn od pondělí 23.11. a ve školní výdejně bude zprovozněn „objednací box“. V prvních dnech bude vydávaný pouze jeden druh jídla.
  • Ve školní výdejně jídel je nutné dodržovat stejná hygienická pravidla jako před přechodem na distanční výuku (Režim školní výdejny jídel v době koronavirových opatření)