Informační schůzka pro žáky

Věra Lencová Novinky

Dne 19. 2. 2020 se od 13.30 hodin koná pro žáky v multimediální učebně v Jesenické ulici organizační schůzka, na které budou žáci seznámeni s organizačními záležitostmi týkajícími se lyžařského výcviku, obdrží každý složku s dokumenty (formuláři) potřebnými pro účast na akci a budou jim zodpovězeny jejich dotazy týkající se akce. Schůzka je důležitá, žáci,  kteří mají v době konání schůzky ještě výuku, budou uvolněni a mohou se samozřejmě schůzky účastnit.

Složka předaná každému žákovi bude obsahovat:

1) Souhlas zákonných zástupců  s účastí žáka na akci – žáci odevzdají PaedDr. Musilové do 4. 3. 2020 (u nezletilých žáků)

2) Prohlášení o zdravotní způsobilosti k účasti na akci školy – žáci odevzdají při odjezdu  (datum podepsání nesmí být starší než 1 den před začátkem akce)

3) Poučení o bezpečnosti

4) Další informace týkající se akce (ke stažení rovněž zde)

 

Zároveň připomínáme, že musí mít žák na lyžařském výcviku k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny (doporučujeme jeho kopii).