Investice školy 2020

Věra Lencová Novinky

Střední škola elektrotechniky v posledním roce investovala nemalé množství finančních prostředků za účelem zkvalitnění, zlepšení výuky a prostředí, ve kterém žáci i zaměstnanci tráví podstatnou část dne.

V areálu v Dubečské ulici byly vybudovány dvě učebny „Polytechnických hnízd“, které slouží k výuce žáků ZŠ a následně i pro výuku žáků naší střední školy. Žáci ZŠ navštěvují naši střední školu za účelem seznámení se s vyučovanými obory a především vyzkoušení si konkrétních manuálních činností, což jim může do budoucna pomoci při výběru jejich dalšího uplatnění. Projekt je realizován na naší střední škole již druhým rokem. Učebny byly kompletně vybaveny novým nábytkem a dalším vybavením pro výuku. Kompletně bylo také zrekonstruováno celé zázemí včetně sociálního zařízení.  Kvůli nevyhovujícímu stavu objektu, ve kterém byla zřízena „Polytechnická hnízda“, bylo nutné provést také kompletní rekonstrukci fasády a střechy. Celý objekt tak splňuje nyní všechny náročné požadavky pro moderní výuku.

 

 

 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla tělocvična školy v Dubečské ulici, kde byla položena kompletně nová podlaha, opraven strop včetně instalace ochranné sítě a tělocvična. Provedené úpravy přispějí nejen ke kvalitnější výuce tělesné výchovy v lepších podmínkách, ale také k zajištění větší bezpečnosti žáků v době hodin tělesné výchovy, a to díky použití nejmodernějších metod a materiálů, které bezpečnost vyžaduje.