Konání jednotné přijímací zkoušky 8. 6. 2020

Věra Lencová Novinky

V souladu se současnou epidemiologickou situací budou jednotné přijímací zkoušky probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, které budou zveřejněny formou přílohy tohoto článku.  Pro úspěšnou realizaci JPZ  je nutné veškeré podmínky důsledně dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán ze zkoušky a musel by okamžitě opustit prostory školy.

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že ze strany školy budou dodržena všechna doporučení MŠMT k zajištění ochrany zdraví všech žáků i pedagogů v době konání zkoušek, zejména pak pravidelná desinfekce tříd, dostatečné množství desinfekčních prostředků, pravidelné větrání a vyžadování dodržování všech stanovených pravidel ze strany školy. Pokud počasí dovolí, budou uchazeči trávit přestávku mezi zkouškami venku ve vnitřním areálu školy.

Všem uchazečům, resp, zákonným zástupcům uchazečů, je odesílán dopis s pozvánkou k JPZ, informacemi k přijímacímu řízení, hygienickými pokyny a formulářem čestného prohlášení (doporučenou poštou). Pokud někdo dopis do 27. 5. 2020 neobdrží, obraťte se na svoji poštu, často leží zásilka tam. Poté se případně obraťte se na studijní oddělení školy, situaci s Vámi dořeší (studijni@ssesp10.cz, tel.: 222 351 043).

Dle pokynů MŠMT musí každý žák odevzdat při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha níže). Z důvodu nutnosti podpisu zákonného zástupce doporučujeme vyplnit čestné prohlášení doma. Žádáme všechny uchazeče, aby se dostavili do školy včas dle pokynů (tzn. v době od 7.50 do 8.05 hodin.).

Termín jednotné přijímací zkoušky : 8. června 2020

Přílohy:

Pravidla pobytu a pohybu pro žáky konající jednotnou přijímací zkoušku

Čestné prohlášení ke stažení