Konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Popelka

Věra Lencová Novinky

Rada hl. m. Prahy vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Popelka – odkaz zde.