Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

V souladu se současnou epidemiologickou situací budou maturitní i závěrečné zkoušky probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, včetně testování žáků i pedagogů.  Pro úspěšnou realizaci MZ i ZZ  je nutné veškeré podmínky důsledně dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán ze zkoušky a musel by okamžitě opustit prostory školy.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že ze strany školy budou dodržena všechna doporučení MŠMT k zajištění ochrany zdraví všech žáků i pedagogů v době konání zkoušek, zejména pak pravidelná desinfekce tříd, dostatečné množství desinfekčních prostředků, pravidelné větrání a vyžadování dodržování všech stanovených pravidel ze strany školy.

Termíny maturitních zkoušek:

Didaktické testy:

  24.5. v 8:00 až 10:30/11:05 (PUP) matematika

  24.5. ve 13:30 až 15:45/16:20 (PUP) angličtina

  25.5. v 8:00 až 9:40/10:55 (PUP) ČJ

  26.5. v 8:00 matematika+ 

Praktické zkoušky: 

FD4 (PD) – 31. 5. – 2. 6. 2021 (Pokyny k praktické zkoušce PD)

FD4 (FS) – 31. 5. 2021 (Pokyny k praktické zkoušce FS)

ML4 – 31. 5. – 3. 6. 2021 (Pokyny k praktické zkoušce PNC) (Pokyny k praktické zkoušce LMn)

TE4 – 31. 5. – 3. 6. 2021 (Pokyny k praktické zkoušce ET) (Pokyny k praktické zkoušce TDS)

Ústní zkoušky:

FD4 (PD) – 7. 6. 2021 (Časový harmonogram ústních zkoušek)

FD4 (FS) – 8. 6. 2021 (Časový harmonogram ústních zkoušek)

ML4 – 8. – 9. 6. 2021 (Časový harmonogram ústních zkoušek)

TE4 – 9. – 11. 6. 2021 Časový harmonogram ústních zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek: 

Písemná zkouška: nekoná se

Praktická zkouška: 10. – 17. 6. 2021

Ústní zkouška:

E3 – 18. a 21. 6. 2021

SZ3 – 17. 6. 2021

SO3 – 17. 6. 2021

CHZ1 – 22. 6. 2021

Organizace praktických a ústních zkoušek – obory elektro

Organizace praktických a ústních zkoušek – obory strojírenské