Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

V souladu se současnou epidemiologickou situací budou maturitní i závěrečné zkoušky probíhat za velmi přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, které budou zveřejněny formou přílohy tohoto článku.  Pro úspěšnou realizaci MZ i ZZ  je nutné veškeré podmínky důsledně dodržovat. Bohužel musí platit, že pokud by uvedená pravidla někdo nedodržoval, byl by vykázán ze zkoušky a musel by okamžitě opustit prostory školy.

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že ze strany školy budou dodržena všechna doporučení MŠMT k zajištění ochrany zdraví všech žáků i pedagogů v době konání zkoušek, zejména pak pravidelná desinfekce tříd, dostatečné množství desinfekčních prostředků, pravidelné větrání a vyžadování dodržování všech stanovených pravidel ze strany školy.

Dle pokynů MŠMT musí každý žák vyplnit opět před zahájením první zkoušky čestné prohlášení, tzn. před zahájením praktické zkoušky nebo didaktického testu (viz příloha – k dispozici bude i ve škole, můžete si vyzvednou dopředu u pí Lencové). Žádáme žáky, aby se dostavili ke zkouškám s dostatečným předstihem (alespoň 20 minut).

Termíny maturitních zkoušek:

Didaktické testy:

  1. 6. 2020 – 8.00 hod. didaktický test Matematika, 13.00 hod. didaktický test Anglický jazyk
  2. 6. 2020 – 8.00 hod. didaktický test Český jazyk, 13.00 hod. didaktický test Německý jazyk

Praktické zkoušky: 

FS4 – 27. 5. 2020 (Pokyny k praktické zkoušce FS4)

ML4 – 26. – 29. 5. 2020 (Pokyny a rozpisy k praktickým zkouškám ML4)

PD4 – 27. – 29. 5. 2020 (Pokyny a rozpisy k praktickým zkouškám PD4)

TE4 – 27. – 29. 5. 2020 (Pokyny a rozpisy k praktickým zkouškám sk. ET, Pokyny a rozpisy k praktickým zkouškám sk. TDS )

Ústní zkoušky:

FS4 – 9. – 10. 6. 2020 (časový harmonogram ústních zkoušek FS4)

ML4 – 4. – 5. 6. 2020 + 9. 6. 2020 (časový harmonogram ústních zkoušek ML4)

PD4 – 4. – 5. 6. 2020 (časový harmonogram ústních zkoušek PD4)

TE4 – 10. – 12. 6. 2020 (časový harmonogram ústních zkoušek TE4)

Termíny závěrečných zkoušek: 

Písemná zkouška: 3. 6. 2020

Praktická zkouška: 4. – 9. 6. 2020

Ústní zkouška:

E3 – 17. – 18. 6. 2020

SZ3 – 17. 6. 2020

SO3 – 17. – 19. 6. 2020

Časový harmonogram ZZ elektroobory

Časový harmonogram ZZ strojírenské obory

Přílohy:

Pravidla pobytu a pohybu pro žáky konající maturitní a závěrečnou zkoušku

Čestné prohlášení ke stažení