Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2022/2023 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

Termíny maturitních zkoušek:

Kritéria hodnocení jednotlivých částí MZ: Finanční specialista, Provoz a ekonomika dopravy, Telekomunikační a datové sítě + Elektrotechnik, Operátor CNC strojů,  Letecký mechanikvšechny obory ČJ, všechny obory AJ

Praktické zkoušky: 

FD4 (PD) –   9. – 11. 5. 2023 (Pokyny k praktické MZ PD)

FD4 (FS) – 10. 5. 2023 (Pokyny k praktické MZ FS)

ML4 – 9. 5. – 11. 5. 2023 (Pokyny k praktické zkoušce LMn – včetně jmenných seznamů) (Pokyny k praktické zkoušce CNC – včetně jmenných seznamů)

TE4 – 12. 5. 2023 (Pokyny k praktické zkoušce TDS – včetně jmenných seznamů)

ET4 – 9. – 11. 5. 2022 (Pokyny k praktické zkoušce ET – včetně jmenných seznamů)

Ústní zkoušky:

FD4 (PD) – 22. 5. 2023 (rozpis ústních zkoušek)

FD4 (FS) – 23. 5. 2023 (rozpis ústních zkoušek)

ML4 – 15. – 16. 5. 2023 (rozpis ústních zkoušek)

TE4 – 22. – 23.5. 2023 (rozpis ústních zkoušek)

ET4 – 17. – 19. 5. 2023 (rozpis ústních zkoušek)

Termíny závěrečných zkoušek: 

Písemná zkouška: 1. 6. 2023

Praktická zkouška: 2. – 8. 6. 2023

Ústní zkouška:

E3 – 12. – 14. 6. 2023

SZ3 – 15. – 19. 6. 2023

SO3 – 12. – 14. 6. 2023

CHZ1 – 20. – 22.6. 2023

Organizace ZZ elektroobory – bude dodáno

Organizace ZZ strojírenské obory – bude dodáno