Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2021/2022 – PRŮBĚŽNĚ JSOU DODÁVÁNY ČASOVÉ HARMONOGRAMY A POKYNY KE ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

Termíny maturitních zkoušek:

Kritéria hodnocení jednotlivých částí MZ: Finanční specialista, Provoz a ekonomika dopravy, Telekomunikační a datové sítě + Elektrotechnik, Programátor počítačem řízených strojů, Letecký mechanikvšechny obory ČJ, všechny obory AJ

Praktické zkoušky: 

FD4 (PD) –   9. – 11. 5. 2022 (Pokyny k praktické MZ PD)

FD4 (FS) – 11. 4. 2022 (Pokyny k praktické MZ FS)

ML4 – 9. 5. – 11. 5. 2022 (Pokyny k praktické zkoušce LMn) (Pokyny k praktické zkoušce PNC)

TE4 – 11. – 13. 5. 2022 (Pokyny k praktické zkoušce ET) (Pokyny k praktické zkoušce TDS)

ET4 – 11. – 13. 5. 2022 (Pokyny k praktické zkoušce ET)

Ústní zkoušky:

FD4 (PD) – 19. 5. 2022 (rozpis ústních zkoušek)

FD4 (FS) – 20. 5.  2022 (rozpis ústních zkoušek)

ML4 – 16. – 17. 5. 2022 (rozpis ústních zkoušek)

TE4 – 23. 5. 2022 (rozpis ústních zkoušek)

ET4 – 25. – 26. 5. 2022 (rozpis ústních zkoušek)

Termíny závěrečných zkoušek: 

Písemná zkouška: 3. 6. 2022

Praktická zkouška: 6. – 10. 6. 2022

Ústní zkouška:

E3 – 15. a 16. 6. 2022

SZ3 – 17. – 20. 6. 2022

SO3 – 15. – 16. 6. 2022

CHZ1 – 20. – 21. 6. 2022