Maturitní třídy – rozhodnutí žáka konat – nekonat ústní MZ z ČJ/AJ a uzavření klasifikace za 2. pololetí

Věra Lencová Novinky

V souvislosti s vydáním pokynů MŠMT ke konání MZ v jarním zkušebním období a uzavřením klasifikace za 2. pololetí přinášíme níže pokyny a informace pro žáky k výše zmiňovanému:

  1. Rozhodnutí o tom, zda budou žáci konat nebo nebudou konat ústní zkoušku z Čj a Aj, oznámí ředitelce školy nejpozději do 30. 4. 2021 – dokument bude součástí zkušební dokumentace – formulář ke stažení zde
  2. Vysvědčení za 2. pololetí obdrží žáci 4. ročníků maturitních tříd dne 21. 5. 2021
  3. Uzavření klasifikace maturitních tříd 4. ročníku je stanoveno na pátek 14. 5. 2021 do 14 hodin
  4. Žáci elektrooborů a strojírenských oborů budou mít v týdnu od 17. 5. do 20. 5. 2021 (21.5. proběhne pouze výdej vysvědčení) výuku výhradně v odborném výcviku
  5. Body 2. – 4. budou v platnosti pouze v případě předpokládané prezenční výuky, pro případné pokračování distanční výuky budou stanovena pravidla výuky dodatečně