Mimořádné opatření – NOVĚ

Věra Lencová Novinky

AKTUALIZACE – NOVĚ SE OPATŘENÍ VZTAHUJE I NA PRAXE ŽÁKŮ VE FIRMÁCH A U SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ – PRAXE SE NEKONAJÍ !

Z rozhodnutí vlády ČR se ode dne 11. března 2020 zakazuje výuka na středních školách z důvodu mimořádných opatření vydaných v souvislosti s šířením koronaviru. Z uvedeného důvodu se ruší výuka i v naší škole.  Zároveň je zakázáno žákům vstupovat do budovy školy. Pro budoucí komunikaci vydává vedení školy následující opatření:

1/ Veškeré záležitosti (např. potvrzení, vstupní hesla do Bakalářů atd….) vyřizovat výhradně přes emailovou komunikaci (viz kontakty), případně po telefonické domluvě. V případě nejasností, kam a na koho se s problémem obrátit, je k dispozici emailová adresa info@ssesp10.cz nebo tel. číslo: 720 161 895 (Ing. Jan Charvát), kde budou zodpovězeny případné dotazy. Odesláním jakékoliv žádosti souhlasí žadatel s tím, že v případné odpovědi nebo vydaném potvrzení budou školou uvedeny citlivé údaje (např. RČ).

2/ Sledovat webové stránky školy a Bakaláře, kde budou umísťovány aktuální informace. Žák je povinen pravidelně sledovat informace a případné úkoly a pokyny od vyučujících nebo vedení školy, jejich ignorování a neplnění bude považováno za porušení povinností žáka školy.

3/ Obědy pro žáky budou automaticky odhlášeny po celou dobu opatření.

Zároveň vedení školy vyzývá, aby se všichni řídili pokyny Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu  a Hygienické stanice hl. m. Prahy a sledovali průběžně webové stránky, kde budou uveřejňovány mimořádné aktuální události. 

Odkaz na stránky MŠMT