OBORY, VE KTERÝCH SE NEBUDE KONAT JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Věra Lencová Novinky

V souladu s Opatřením obecné povahy (č.j.: MSMT-43073/2020-3) vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. ledna 2021 rozhodla ředitelka Střední školy elektrotechniky a strojírenství o nekonání jednotné přijímací zkoušky u těchto oboru vzdělávání:

Telekomunikace (Telekomunikační a datové sítě) – 26-45-M/01

Ekonomika a podnikání (Finanční specialista) – 63-41-M/01

Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) – 23-45-L01

Odůvodnění rozhodnutí:

Počet přihlášených uchazečů do těchto oborů je roven nebo menší než ředitelkou školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů výše jmenovaných oborů bude zveřejněn po ukončení hodnocení v původním termínu, a to nejdříve 20. května 2021, na webových stránkách školy a vývěskou na budově školy.

Uchazeči, kteří podali 2. přihlášku na maturitní obory na jiné školy nebo i na naši školu, ve kterých se jednotná přijímací zkouška koná, budou pozváni na oba termíny jednotné přijímací zkoušky.