OD 4.1.2021 OPĚT PŘECHOD NA DISTANČNÍ VÝUKU

Věra Lencová Novinky

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a posunu do 5. stupně PES přechází výuka na středních školách od 4.1.2021 k distanční výuce (všechny třídy včetně končících ročníků a praktické výuky). Nadále jsou možné prezenční individuální konzultace mezi žákem a vyučujícím, ovšem jen po předchozí domluvě. Ve škole platí povinnost nošení roušky pro všechny přítomné.

Organizace distanční výuky při distančním vzdělávání:

  • v předmětech uvedených v redukovaném rozvrhu (náhled k dispozici v Bakalářích, hodiny označené DisV) se předpokládá on-line výuka prostřednictvím komunikační platformy TEAMS (na rozhodnutí vyučujícího) a účast v těchto hodinách je povinná. Případnou absenci je třeba omlouvat v souladu s ustanoveními školního řádu zpravidla předem.
  • ve výuce odborného výcviku budou ukládány úkoly formou videokonference, případně zadáním prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, na on-line schůzky budou žáci pozváni vyučujícím. Pro omlouvání absence platí stejná pravidla jako při distanční výuce v teorii.
  • v předmětech v rozvrhu neuvedených bude vyučování probíhat off-line výukou (zadávání úkolů, referátů) opět prostřednictvím komunikační platformy TEAMS, přičemž plnění zadaných úkolů v daném rozsahu a termínech je také povinné a podléhá klasifikaci podle ustanovení školního řádu. Případné omlouvání nesplnění úkolu se řídí výše uvedeným.

Obědy objednané strávníky na dobu od 4.1.2021  budou automaticky jídelnou odhlášeny. Strava nebude dovážena, předpokládané obnovení provozu školní výdejny jídel bude stanoveno podle aktuální situace a alespoň částečného návratu žáků k prezenční výuce.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme sledovat webové stránky a Bakaláře, kde budou průběžně poskytovány informace k aktuální situaci.