Poradenská činnost v době distanční výuky

Věra Lencová Novinky

Po celou dobu uzavření škol a distanční výuky je k dispozici pro případné poskytnutí pomoci žákům školní psycholožka, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím komunikační platformy TEAMS nebo emailem (martina.suchardova@ssesp10.cz).

Pro případnou pomoc ve výchovné oblasti (možno konzultovat i technické potíže na PC, TEAMS) je k dispozici pro žáky na komunikační platformě TEAMS výchovný poradce školy Mgr. Pavel Reumann (tel.: 732 160 074) .

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10 přijímá rezervace termínů pro vyšetření žáků, kteří ho nestihli absolvovat  v září. Kontakt: Mgr. Darja Kovářová, psycholog a metodik prevence (kovarova@ppp10.eu, tel.: 770 147 628).