Posunutí voleb do Školské rady

Věra Lencová Novinky

Na základě opatření MŠMT č.j.: MSMT-40610/2020-1 se funkční období členů školské rady prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu se volby do školské rady školy vyhlášené na 30.11.-7.12.2020 ruší a proběhnou v novém termínu v průběhu začátku kalendářního roku 2021.

Opatření MŠMT

Dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT