POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 1. 2021 – NÁVOD K PŘIPOJENÍ + VIDEOZÁZNAMY Z JIŽ PROBĚHLÝCH DOD

Věra Lencová Novinky

Vážení zájemci o studium na naší škole,

z důvodu špatné epidemiologické situace škola bohužel prozatím ruší klasicky pořádané Dny otevřených dveří, které se měly letos konat. Srdečně ovšem zveme všechny zájemce na virtuální Den otevřených dveří, a to  19. 1. 2021 v době od 17.00 do 18.00 hodin.

NÁVOD K PŘIPOJENÍ SE NA VIRTUÁLNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Můžete si vybrat ze dvou variant:

 • Živý přenos přes náš Instagramový účet s názvem: ssesp10
 • zaměřeno 19.1.2021 na strojírenské obory nabízené naší školou
 • stačí si nás najít na Instagramu a kliknout na tlačítko SLEDOVAT
 • poté už se jen přidáte k živému vysílání a můžete sledovat, jak to u nás vypadá, a ptát se na cokoliv, co by Vás zajímalo
 • tato varianta je ideální pro žáky, kteří mají zájem o technické obory
 • živým přenosem vás bude provázet Bc. Jan Valvoda (učitel odborných předmětů, praktického vyučování a pracovník náboru žáků)

Videozáznam z DOD uskutečněného dne 25.11.2020

Videozáznam z DOD uskutečněného dne 26.11.2020

Videozáznam z DOD uskutečněného dne 9.12.2020 – obor Provoz a ekonomika dopravy 

Videozáznam z DOD uskutečněného dne 9.1.2021

ON-LINE PREZENTACE ŠKOLY PŘES APLIKACI Microsoft TEAMS 

 • zde se bude jednat o všeobecnou prezentaci školy a následné odpovědi na Vaše otázky – tedy otázky týkající se všech oborů, které naše škola nabízí
 • v době zahájení stačí kliknout na uvedený odkaz u konkrétního termínu (níže), který vás přes webový prohlížeč připojí na stránku MS TEAMS, zde kliknete na tlačítko připojit se a můžete sledovat prezentaci
 • své dotazy můžete psát do chatu nebo komunikovat přes mikrofon Vašeho počítače
 • tato varianta je vhodná pro rodiče či rodinné příslušníky zájemců o studium na naší škole
 • moderovat budou: Mgr. Petr Novotný a Bc. Pavel Friml (zástupci ředitelky školy pro teoretické vyučování a odborný výcvik)

Odkaz na připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwNzBlZmYtZWJhMS00NTQ4LWJhYTctZGFhZGVmNzRmMTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226666305a-2cae-4cd3-945d-d19982341d0a%22%2c%22Oid%22%3a%22764239dd-3367-460c-bba3-455964c7ff64%22%7d

V případě jakéhokoliv dotazu před zahájením živého vysílání prosím kontaktujte p. Valvodu na tel. čísle 736 201 515, popř. elektronicky na mail: jan.valvoda@ssesp10.cz .

NABÍDKA ON-LINE PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – BEZPEČNĚ Z POHODLÍ DOMOVA

Děkujeme za pochopení. SŠES