Pozvánka na skupinové vyšetření v PPP Praha 10

Věra Lencová Novinky

Dne 7. 9. 2020 se uskuteční skupinové vyšetření pro žáky prvního ročníku s specifickými poruchami učení a dalšími výukovými obtížemi. Vyšetření je určeno pro žáky, kteří potřebují vystavit Doporučení školského poradenského zařízení. Lze odevzdat do školy i Doporučení vystavené jinou Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Termín: pondělí 7.9.2020, začátek v 9.00, konec nejpozději ve 12.00 hodin. 

Místo konání: SŠES Jesenická, Jesenická 3067/1, Praha 10-Záběhlice 106 00, Multimediální učebna

S sebou:

Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby

– Svačinu a psací potřeby

Po vyhodnocení výstupů ze skupinového vyšetření bude následovat individuální dovyšetření každého žáka v délce 45 minut v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny na adrese Jabloňová 30a, Praha 10 – Zahradní Město. Na termín individuálního dovyšetření se zapíšou žáci v průběhu skupinového vyšetření.

V případě dotazů kontaktujte buď Mgr. Janu Růžičkovou (PPP10), mobil: 602 314 353, e-mail: ruzickova@ppp10.eu nebo výchovného poradce SŠES Mgr. Pavla Reumanna.  mobil 732 160 074, e-mail: pavel.reumann@ssesp10.cz.