PREZENČNÍ PRAKTICKÁ VÝUKA ZAČÍNÁ 26.4.2021

Věra Lencová Novinky

Od 26.4.2021 se žáci vrací k prezenční výuce praktického vyučování. Podmínkou účasti na výuce je testování žáků i pedagogů na onemocnění COVID19 – podrobné informace naleznete na https://www.ssesp10.cz/novinky/testovani-zaku/  .

1/ Výuka praktického vyučování probíhá dle platného rozvrhu od 8.00 do 14.00 hodin

2/ Na testování se žáci dostaví v 7.30 hodin (ne později) – v rozvrhu jsou dny, kdy se třída testuje, označeny nultou hodinu „Testování COVID19“

3/ Žák, který dorazí do výuky později nebo až další den, se ohlásí u Ing. Charváta, kancelář  č.214,  a bude otestován dodatečně. U žáků strojírenských oborů platí stejné pravidlo s tím, že se hlásí u pí Reilichové na Dubečské, kde budou dodatečně otestováni.

4/Prezenční výuky se nesmí účastnit neotestovaný žák.

5/ Obědy budou k dispozici pro žáky z praktického vyučování od pondělí 26.4.2021 (dle sdělení dodavatele stravy bude výdej pouze 1 druhu jídla) – na internetu budou k objednání během čtvrtečního dopoledne.