Prezentace stáže v Kežmaroku

Věra Lencová Novinky

V rámci výzvy č.54 se v termínu 4.12 – 9.12.2022 čtyři učitelé strojírenských oborů účastnili zahraniční stáže v Kežmaroku. Stáž probíhala na SOŠ Garbiarská a gymnáziu Hviezdoslavova.  Nabyté zkušenosti budou sdílet s kolegy a dále využívat ve své pedagogické praxi. Dne 25.1.2023 proběhne prezentace ze stáže na pedagogické radě školy a níže ji přinášíme i Vám.

Prezentace stáže