Přihlašování se k opravné MZ podzim 2020

Věra Lencová Novinky

Všichni absolventi čtvrtých ročníků, kteří neuspěli v některé části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, popřípadě i v jiných termínech v minulých letech, se mohou přihlašovat k podzimnímu termínu maturitní zkoušky do 10. 7. 2020.
Postup přihlašování: Mailem se přihlásíte k maturitní zkoušce na info@ssesp10.cz nejpozději do pátku 10. 7. 2020 (v mailu uveďte jméno a příjmení, třídu, předměty, z nichž budete MZ skládat). Počínaje pondělím 20. 7. 2020 podepíšete osobně přihlášku vytištěnou z Certisu u Mgr. Novotného (č. kanceláře 226) v době od 8 do 13.00 hodin. Poslední den, kdy je možné přihlášku podepsat, je pátek 24. 7. 2020. Další korespondence již bude probíhat prostřednictvím e-mailů. Pokud máte uvedený neplatný e-mail, upozorněte na jeho změnu v mailové přihlášce k maturitě.