Přihlašování se k opravné MZ podzim 2022

Věra Lencová Novinky

Všichni absolventi čtvrtých ročníků, kteří neuspěli v některé části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, popřípadě i v jiných termínech v minulých letech, se mohou přihlašovat k podzimnímu termínu maturitní zkoušky do 17. 6. 2022.
Postup přihlašování: Mailem se přihlásíte k maturitní zkoušce na info@ssesp10.cz nejpozději do pátku 17. 6. 2022 (v mailu uveďte jméno a příjmení, třídu, předměty, z nichž budete MZ skládat). Po přihlášení vyčkáte na vyzvání k osobnímu podepsání přihlášky (budete kontaktováni Mgr. Novotným, jakmile škole Cermat umožní přihlášky tisknout, nechoďte do školy podepisovat bez vyzvání). Poslední den, kdy je možné přihlášku podepsat, je pátek 24. 6. 2022. Další korespondence již bude probíhat prostřednictvím e-mailů. Pokud máte uvedený v Cermatu neplatný e-mail, upozorněte na jeho změnu v mailové přihlášce k maturitě.