Přihlašování se k opravné MZ podzim 2024

Věra Lencová Novinky

Všichni absolventi čtvrtých ročníků, kteří neuspěli v některé části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, popřípadě i v jiných termínech v minulých letech, se mohou přihlašovat k podzimnímu termínu maturitní zkoušky do 19. 6. 2024.
Postup přihlašování: Mailem se přihlásíte k maturitní zkoušce na info@ssesp10.cz nejpozději do středy 19. 6. 2024 (v mailu uveďte jméno a příjmení, třídu, předměty, z nichž budete MZ skládat). Po přihlášení vyčkáte na vyzvání k osobnímu podepsání přihlášky (budete kontaktováni PhDr. Novotným, jakmile škole Cermat umožní přihlášky tisknout, nechoďte do školy podepisovat bez vyzvání). Poslední den, kdy je možné přihlášku podepsat, je úterý 25. 6. 2024. Další korespondence již bude probíhat prostřednictvím e-mailů. Pokud máte uvedený v Cermatu neplatný e-mail, upozorněte na jeho změnu v mailové přihlášce k maturitě.