Naše středeční setkávání – můžeš se připojit i ty

Věra Lencová Novinky

Pravidelně se setkáváme každou středu ve velké zasedací místnosti. Cílem našich setkání je zlepšení komunikačních schopností a získání návyků pro asertivní jednání, které využijeme i v budoucí profesi, na níž se ve škole připravujeme.
Tématem setkání je zejména asertivita…… znamená nebýt v komunikaci pasivní, manipulativní nebo agresivní, ale být přímý a ohleduplný k druhým, se současným zachováním svých práv a vlastního názoru.
Prvním předpokladem pro asertivní jednání je porozumění sám sobě, schopnost sebepřijetí a uvědomování si svých emocí a jejich vlivu na komunikaci. Druhým předpokladem asertivního jednání je schopnost porozumět druhým, přijímat je a jednat s nimi otevřeně.

To vše se můžeš učit s námi, získané vědomosti a schopnosti ti pomohou nejen ke zvládání situací při jednání s kamarády, ale i v běžném životě. Sezení probíhá každou středu od 13:25 do 14.15 hodin. Na sezení tě zve školní psycholožka Mgr. Martina Suchardova Veselá a výchovný poradce a učitel aplikované psychologie Mgr. Pavel Reumann. V případě zájmu kontaktuj Mgr. Reumanna – email: tel.: 732 160 074.