REŽIM ŠKOLNÍ VÝDEJNY JÍDEL PO DOBU KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ

Věra Lencová Novinky

S ohledem na zamezení šíření koronaviru přijala škola následující opatření vycházející z doporučení MZd a MŠMT. Opatření jsou závazná pro všechny strávníky a škola bude vyžadovat jejich dodržování. Více v přiloženém dokumentu.

Režim školní výdejny jídel po dobu koronavirových opatření