Stáž pedagogů na Slovensku

Věra Lencová Novinky

V rámci výzvy č.54 se v termínu 4.12 – 9.12.2022 čtyři učitelé strojírenských oborů účastnili zahraniční stáže v Kežmaroku. Stáž probíhala na SOŠ Garbiarská a gymnáziu Hviezdoslavova. Stáž byla velmi zajímavá a přínosná. Práce s žáky s OMJ a přístup inkluze na hostitelských školách byla velmi inspirativní. Možnost rozhovorů se žáky a kolegy z hostitelských škol umožnila učitelům naší školy získat nové poznatky a zkušenosti s inkluzivním vzděláváním ve značně multikulturním regionu, kde má tato forma vzdělávání dlouholetou tradici. Učitelé měli také možnost seznámit se s legislativním rámcem vzdělávání na Slovensku, vybavením škol, řešení problémů s inkluzivním vzděláváním a porovnat benefity i omezení s legislativním rámcem v České Republice. Nabyté zkušenosti budou sdílet s kolegy a dále využívat ve své pedagogické praxi.

(Ing. Bc. Lucie Franková)