StreTech 2022

Věra Lencová Novinky

Dne 1.6.2022 zástupci žáků strojírenských oborů (1.ročník, 2.ročník, 3.ročník) představili své projekty na Konferenci středoškolské techniky StreTech na půdě ČVUT. První ročník prezentoval didaktickou hru se strojírenskou tématikou, kde hráč prochází školou, od prvního do čtvrtého ročníku až k maturitní zkoušce a odpovídá na otázky. Žáci druhého a třetího ročníku oboru Programátor počítačem řízených strojů prezentovali modely obráběcích strojů, které navrhli a vymodelovali v SolidWorks a následně vytiskli pomocí 3D tisku technologií FDM. Žák druhého ročníku oboru Letecký mechanik zpracoval historii letadla Z-37 a vyrobil model zmíněného letadla.

Žáci si kromě bohatých zkušeností a výhry v tombole, odnesli i nadšení, chuť a motivaci do dalších projektů a soutěží, které budou realizovány v příštím školním roce. Za účast a prezentaci školy všem žákům děkujeme!

Za předmětovou komisi strojírenských oborů: Ing. Bc. Lucie Franková