Termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu – srpen 2021

Věra Lencová Novinky

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za 2. pol. šk. roku 2019/20 se konají od 25. srpna 2021 do 27. srpna 2021. Seznamy jsou řazeny abecedně. Zkoušky v náhradním termínu konají žáci u svých vyučujících, opravné zkoušky před komisí. Složení komisí a jejich umístění v učebnách naleznete v přiloženém dokumentu.  Nové ročníkové vysvědčení za školní rok 2020/21 pro žáky, kteří absolvovali opravné zkoušky bez ohledu na jejich výsledek, bude k vyzvednutí od 30. srpna 2021 na studijním oddělení školy. V případě nejasností ohledně rozpisu opravných zkoušek kontaktujte, prosím, Ing. Jana Charváta na email: jan.charvat@ssesp10.cz.

Upozornění pro žáky: Dle § 69 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez řádné omluvy nedostaví, neprospěl, je tedy hodnocen stupněm „nedostatečný“.

Rozpis opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu

Jmenování komisí pro opravné zkoušky