Termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu – srpen 2024

Věra Lencová Novinky

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu za 2. pol. šk. roku 2023/24 se konají od 26. srpna 2024 do 30. srpna 2024. Seznamy jsou řazeny abecedně. Zkoušky v náhradním termínu konají žáci u svých vyučujících, opravné zkoušky před komisí. Složení komisí a jejich umístění v učebnách naleznete v přiloženém dokumentu.  Nové ročníkové vysvědčení za školní rok 2023/24 pro žáky, kteří absolvovali opravné zkoušky bez ohledu na jejich výsledek, bude k vyzvednutí od 2. září 2024 na studijním oddělení školy. V případě nejasností ohledně rozpisu opravných zkoušek kontaktujte, prosím, PhDr. Petra Novotného na email: petr.novotny@ssesp10.cz.

Upozornění pro žáky: Dle § 69 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez řádné omluvy nedostaví, neprospěl, je tedy hodnocen stupněm „nedostatečný“.

Žák, který u opravné zkoušky neuspěje, v den konání zkoušky vrátí klíč od skříňky (u pí Lencové – č. kanc. 223) – je tedy dobré mít ho ke zkoušce u sebe. Žákem školy přestává být k 31.8.2024.

Rozpis opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu

Jmenování komisí pro opravné zkoušky