UPOZORNĚNÍ PPP pro Prahu 10 pro zájemce o vydání Doporučení školského por. zařízení

sses praha 10 Novinky

Dne 17. října 2019 od 8:30 hodin se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 s paní Mgr. Evou Krchovou.

V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se do 7. října 2019 Mgr. Reumannovi na email: pavel.reumann@ssesp10.cz. Nezletilí žáci musí s sebou přinést na vyšetření podepsaný informovaný souhlas a souhlas se samostatným odchodem.

Souhlas se samostatným odchodem

Informovaný souhlas