UPOZORNĚNÍ pro zájemce (budoucí maturanty) o vydání Doporučení ŠPZ – AKTUALIZOVÁNO

Věra Lencová Novinky

Dne 2. června 2022 se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 pro vydání Doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek pro konání MZ . Je určeno pouze pro budoucí maturanty (nyní žáky 3. ročníku), kteří splňují podmínky pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. 

V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se co nejdříve výchovnému poradci Mgr. Reumannovi osobně v kabinetu č. 224.

AKTUÁLNĚ:

Skupinové vyšetření přihlášených maturantů se bude konat 2.6.2022 v poradně PPP Jabloňová 30a, Praha 10 v 8.30 hodin (příchod možný od 8.00 hodin).

Žáci přihlášení k vyšetření se zaregistrují  na vyšetření přes kontaktní formulář na stránkách PPP poradny (pokud nejsou plnoletí, tak zákonný zástupce) – Kontaktní formulář – střední školy | Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (ppp10.eu). Registrace je potřeba z důvodu předání kontaktů PPP.  Zároveň se rovnou objednáte na individuální do vyšetření, které následuje po skupinovém setkání.