UPOZORNĚNÍ pro zájemce (budoucí maturanty) o vydání Doporučení školského por. zařízení

Věra Lencová Novinky

Dne 28. dubna 2020 se uskuteční vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10. Je určeno pouze pro budoucí maturanty, kteří splňují podmínky pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. 

V případě zájmu o vyšetření je nutné přihlásit se co nejdříve, nejpozději však do 30. března 2020, výchovnému poradci Mgr. Reumannovi na email: pavel.reumann@ssesp10.cz  nebo osobně v kabinetu č. 224.