Vánoční akce třídy SZ2

Věra Lencová Novinky

Žáci SZ2 navštívili 17. 12. 2019 kostel sv. Petra na Poříčí. Měli možnost si prohlédnout velice hezký, převážně gotický kostel (přestavěný z románské baziliky) s barokní výzdobou. Poslechli si několik skladeb na varhany v podání paní učitelky Tvrdkové-Karmazínové. Mohli si také sami vyzkoušet hru na varhany.

18. 12. 2019 navštívili národní kulturní památku  Vyšehrad. Kromě procházky s možností krásných výhledů na Vltavu a Prahu navštívili i hřbitov, kde jsou pochované významné osobnosti naší kultury (Ing. Viera Nouzová)