Testování končících žáků učebních oborů před ústními závěrečnými zkouškami

Věra Lencová Novinky

Před konáním závěrečné ústní zkoušky končících ročníků (E3, SZ3, SO3, CHZ1) se musí žák prokázat platným potvrzením o negativním testu na COVID (platnost 7 dní).  Žáci mohou využít oficiálních testovacích míst, prokáží se potvrzením z tohoto místa, nebo se mohou nechat otestovat ve škole v níže uvedených termínech. Opět obdrží potvrzení, kterým se prokáží u zkoušky. Testování bude probíhat v k tomu určených učebnách, tj. č. 11 a 13. 

Časový harmonogram testování před ústními zkouškami (čas značí začátek testování – žáci se v tuto dobu dostaví do školy):

  • SZ3: středa 16.6.2021 – 8.00 hod.
  • SO3: středa 16.6.2021 – 10.00 hod.
  • E3: čtvrtek 17.6.2021 – 8.30 hod.
  • CHZ1: pátek 18.6.2021 – 8.30 hod. (v zasedací místnosti školy – pí Lencová)

Testování se neúčastní:

  1. Žáci, kteří onemocnění COVID prodělali v posledních 180 dnech a doloží potvrzení o prvním datu pozitivním výsledku testu
  2. Žáci, kteří předloží výsledek o provedení negativního testu, který nesmí být starší než 7 dní
  3. Žáci, kterým byla již podána 1. dávka očkování proti onemocnění COVID a uplynulo nejméně 22 dní od její aplikace nebo 2. dávka očkování proti onemocnění COVID a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace (žák předloží certifikát o očkování)

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Leták pro rodiče k testování žáků